Publisert 30. september 2016 - kommentarer

Ungdomseksplosjonen på landsbygda i Afrika

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Fram mot 2030 må omlag 445 millioner afrikanske ungdommer finne seg et levebrød. Det betyr at arbeidsmarkedet årlig må absorbere 20-33 millioner unge mellom 15 og 24 år.

Les mer her

Publisert 12. august 2014 - kommentarer

Ung og lykkelig? Ungdommers psykiske helse er utsatt verden over

Anne May Andersen
Av Anne May Andersen Rådgiver - Seksjon for Helse

Estimater viser at rundt 20 prosent av verdens ungdom har en psykisk lidelse. Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge jenter i alderen 15-19 år og den tredje vanligste dødsårsaken blant ungdom i alderen 10-19 år. 85 prosent av verdens ungdom bor i lavinntektsland.

Les mer her

Publisert 31. juli 2014 - kommentarer

Kan du være hivsmittet?

Bjørg Sandkjær
Av Bjørg Sandkjær Seniorrådgiver

På verdensbasis lever anslagsvis 35 millioner mennesker med hivviruset i kroppen. 19 millioner vet det ikke.

Les mer her

Publisert 25. juli 2014 - kommentarer

Aids will only end when …

Anne Skjelmerud
Av Anne Skjelmerud Seniorrådgiver, Seksjon for helse

… fyll ut resten selv – enten du er aktivist, forsker eller byråkrat. Svarene reflekterer at det er mye som må til for å få kontroll over hivepidemien.

Les mer her