småskala fiskeindustri

Abonnér på bloggen!

Publisert 13. mai 2019 - kommentarer

Reiseblogg – på tur med Norges Vel for å finne «the missing middle»

Narve Nub KvesethRotwitt
Av Narve Rotwitt Seniorrådgiver på avdeling for sivilt samfunn

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er som regel bærebjelken i de fleste økonomier. I mange utviklingsland og spesielt i Afrika, har likevel de store selskapene med flere enn hundre ansatte og de små med inntil fem ansatte fått mest oppmerksomhet.

Les mer her

Publisert 4. september 2018 - kommentarer

Et hav av utfordringer

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

De jobber med presenning og plastbøtter som utstyr. Om lag halvparten av de som jobber i småskala fiskeindustri – 50 millioner – er kvinner. Til nå har de vært nær usynlige. Nå løftes de fram.

Les mer her