Publisert 16. februar 2018 - kommentarer

Sør-Korea – et eksempel på vellykket skogsatsing

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Sør-Korea økte sitt skogareal fra 35 prosent i 1955 og opp til nesten 65 prosent i dag. Samtidig har volumet av trevirke per arealenhet mer enn tidoblet seg.

Les mer her

Publisert 15. februar 2018 - kommentarer

Viktig innovasjon i skogen

Av Elizabeth Rojas Seniorrådgiver ved avdeling for klima, energi, miljø og forskning

FNs utviklingsprograms «Equator Initiative» æret 15 representanter for samfunnsbaserte organisasjoner med den prestisjetunge ekvatorprisen. Utmerkelsen fortjener oppmerksomhet.

Les mer her

Publisert 20. mars 2017 - kommentarer

Årets skogdag handler om skog og energi

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Burde Norge gjøre mer for å se disse områdene i sammenheng? Jeg mener det, for både energi og skog er hovedpilarer i norsk utviklingspolitikk.

Les mer her

Publisert 9. august 2014 - kommentarer

Urfolk redder regnskogen og klimaet

Av Elizabeth Rojas Seniorrådgiver ved avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Regnskog som forvaltes av folkene som bor under trærne, står mye lenger enn annen regnskog. Norge støtter urfolks rett til egen skog – det er bra for dem og bra for oss.

Les mer her

Publisert 8. mai 2014 - kommentarer

Grønnsaker mot avskoging!

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Gunnhild Stordalen allierer seg med Jonas Gahr Støre og Ole Robert Reitan for å drive kampanje om mat og miljø. Det er spennende!

Les mer her

Publisert 4. april 2014 - kommentarer

Vi er medansvarlige for avskoging i utviklingsland

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

En av de viktige drivkreftene i avskoging i utviklingsland er markedene i de rike landene. Vi er kjøpere av produkter som bidrar til avskoging. Kan vi gjøre noe med det?

Les mer her

Publisert 20. mars 2014 - kommentarer

Hvorfor snakker vi om skog hele tiden?

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

21. mars er den internasjonale skogdagen. I Norad er vi en liten gjeng som jobber med skog på heltid. Hvorfor er skog så viktig for klima og for levekår i verden?

Les mer her