sivilt samfunn

Abonnér på bloggen!

Publisert 8. april 2020 - kommentarer

Digitale verktøy i kampen mot koronaviruset

Av Huyen Titti Brekken Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn og privat sektor

I kampen mot koronaviruset har flere land tatt i bruk digitale sporingsverktøy for innhenting av data og hindring av spredning. Hva gjør vi om smitteverntiltak går utover menneskerettigheter?

Les mer her

Publisert 9. mai 2018 - kommentarer

Et paradis for flere enn fjellfolket?

Wenche Fone
Av Wenche Fone Avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn

Det er ikke vanskelig å bli bergtatt av Nepal.

Les mer her

Publisert 6. april 2018 - kommentarer

40 millioner grunner til at sivilsamfunn er den virkelige opposisjonen i Malawi?

Hildegunn Tobiassen
Av Hildegunn Tobiassen Fagdirektør, avdeling for sivilt samfunn

Finansministeren i Malawi planla å utbetale 40 millioner kroner til parlamentarikere som støttet regjeringens syn på at det ikke er behov for valgreform. Nå reagerer sivilsamfunnet.

Les mer her

Publisert 21. desember 2016 - kommentarer

Sivilt samfunn: Aktører, roller og resultater

Ida-Eline Engh
Av Ida-Eline Engh Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn

I rommet mellom det private og det offentlige spiller hele spekteret av «det sivile samfunn» en avgjørende rolle.

Les mer her

Publisert 8. desember 2016 - kommentarer

Sterke krefter vil svekke demokratiet

Ivar Evensmo
Av Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Norad-konferansen 2016 har sivilt samfunns rolle i bistanden som tema.

Les mer her

Publisert 24. juni 2015 - kommentarer

Konflikt kan være konstruktivt

I den siste tiden har debatten mellom stat og sivilt samfunn blusset opp i Bistandsaktuelt.

Les mer her

Publisert 12. mars 2015 - kommentarer

Hvilken merverdi har egentlig norske organisasjoner?

Ivar Evensmo
Av Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Norske bistandsorganisasjoner skal ha merverdi i sitt samarbeid med partnere i fattige land. Altså verdi ut over tilførsel av bistandspenger. Men hva betyr dette i praksis?

Les mer her

Publisert 11. april 2014 - kommentarer

Norske organisasjoner må tilpasse seg mottakerne, ikke motsatt

Av Terje Vigtel Pensjonist.Tidligere avdelingsdirektør i Norad.

Norad har nylig besluttet hvordan midler skal fordeles og hvilke organisasjoner som skal prioriteres innen årets budsjett for støtte til frivillige organisasjoner. I fremtiden må organisasjoner tilpasse seg mottakernes behov bedre.

Les mer her