sivilt samfunn

Abonnér på bloggen!

Publisert 21. desember 2016 - kommentarer

Sivilt samfunn: Aktører, roller og resultater

Ida-Eline Engh
Av Ida-Eline Engh Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn

I rommet mellom det private og det offentlige spiller hele spekteret av «det sivile samfunn» en avgjørende rolle.

Les mer her

Publisert 8. desember 2016 - kommentarer

Sterke krefter vil svekke demokratiet

Ivar Evensmo
Av Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Norad-konferansen 2016 har sivilt samfunns rolle i bistanden som tema.

Les mer her

Publisert 24. juni 2015 - kommentarer

Konflikt kan være konstruktivt

I den siste tiden har debatten mellom stat og sivilt samfunn blusset opp i Bistandsaktuelt.

Les mer her

Publisert 12. mars 2015 - kommentarer

Hvilken merverdi har egentlig norske organisasjoner?

Ivar Evensmo
Av Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Norske bistandsorganisasjoner skal ha merverdi i sitt samarbeid med partnere i fattige land. Altså verdi ut over tilførsel av bistandspenger. Men hva betyr dette i praksis?

Les mer her

Publisert 11. april 2014 - kommentarer

Norske organisasjoner må tilpasse seg mottakerne, ikke motsatt

Av Terje Vigtel Pensjonist.Tidligere avdelingsdirektør i Norad.

Norad har nylig besluttet hvordan midler skal fordeles og hvilke organisasjoner som skal prioriteres innen årets budsjett for støtte til frivillige organisasjoner. I fremtiden må organisasjoner tilpasse seg mottakernes behov bedre.

Les mer her