Publisert 19. november 2014 - kommentarer

Milliarder i vasken og rett i dass

I dag er det Verdens Toalettdag. 2,5 milliarder mennesker har ikke tilfredsstillende sanitære forhold og 800 millioner mennesker har begrenset tilgang til rent drikkevann. Vann og avløp henger nøye sammen, og hver dag dør det rundt 10,000 mennesker på grunn av vannbårne sykdommer som malaria, dysenteri, kolera og ulike former for diare.

Les mer her