Publisert 9. juni 2017 - kommentarer

Urfolk i Peru får landrettigheter til regnskogen

Tore Langhelle
Av Tore Langhelle Seniorrådgiver ved seksjon for klima, skog og grønn økonomi

Hva betyr 5. juni for deg? I Peru forsøker de gi dagen ny betydning – åtte år etter massakren i Bagua. I år kom urfolk og myndigheter sammen for en spesiell anledning.

Les mer her

Publisert 23. februar 2017 - kommentarer

Er det riktig å støtte skogprogrammer i Kongo?

De siste dagene har det vært mye diskusjon omkring norsk støtte til bevaring av skog i Kongo.

Les mer her

Publisert 24. august 2016 - kommentarer

REDD+ pengene går til de riktige stedene, men privat sektor må mye tyngre på banen

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Les mer her

Publisert 15. oktober 2015 - kommentarer

Fire grunner til å støtte TV-aksjonen denne helgen

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Dette er mine fire viktigste grunner til å støtte årets TV-aksjon.

Les mer her

Publisert 22. september 2015 - kommentarer

Avskoging forårsaker tørke i Brasil

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Vi har lenge vært klar over at avskoging bidrar til endringer i det globale klimaet. Avskoging bidrar med 10-15% av alle CO2 utslipp og er dermed en viktig årsak til global oppvarming.

Les mer her

Publisert 30. januar 2015 - kommentarer

Ja takk, begge deler!

Frida Skjæraasen
Av Frida Skjæraasen Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn

I A-magasinet fra forrige fredag skildrer journalist Ole Mathismoen hverdagen til et lite, tradisjonelt samfunn i Peru. Der betaler folk en høy miljø- og helsemessig pris for oljeutvinningen i nærområdet. Økonomisk utvikling og bevaring av skogsområder og urfolks rettigheter trenger ikke være motsetninger. Det norske klima- og skoginitiativet viser at begge deler kan være mulig.

Les mer her

Publisert 7. november 2014 - kommentarer

Kriminelt tømmer, dødelige tenner

Eva Bratholm
Av Eva Bratholm Kommunikasjonsdirektør

De ble kaldblodig myrdet. Skogaktivisten Edwin Chota og hans tre kampfeller fra Ashaninka-gruppen i Peru ble bakbundet og drept foran skrekkslagne landsbybeboere. De hadde lenge arbeidet mot ulovlig hogst og nylig rapport om illegal hugging.

Les mer her

Publisert 9. august 2014 - kommentarer

Urfolk redder regnskogen og klimaet

Elizabeth Stormoen
Av Elizabeth Rojas Stormoen Rådgiver - klima, energi og miljø

Regnskog som forvaltes av folkene som bor under trærne, står mye lenger enn annen regnskog. Norge støtter urfolks rett til egen skog – det er bra for dem og bra for oss.

Les mer her