Publisert 19. desember 2019 - kommentarer

Kvinnelige småbrukere regnes som mannens «assistent»

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Verdensbanken skriver i en ny rapport at dersom utviklingen i Afrika følger samme trend som i dag vil global fattigdom primært være et afrikansk fenomen innen 2030. Selv om det har vært prosentvis nedgang i antall fattige i Afrika, gjør befolkningsøkningen at det absolutte antallet øker. I 1990 levde 278 millioner mennesker i fattigdom, i 2015 hadde antallet økt til 413 millioner.

Les mer her

Publisert 9. april 2019 - kommentarer

Klimafinansieringen svikter kvinnene

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Kvinnelige småbønder i afrikanske land opplever at klimautfordringene blir større år for år. Men klimafinansieringen svikter. Pengene kommer ikke fram dit de trengs.

Les mer her

Publisert 4. september 2018 - kommentarer

Et hav av utfordringer

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

De jobber med presenning og plastbøtter som utstyr. Om lag halvparten av de som jobber i småskala fiskeindustri – 50 millioner – er kvinner. Til nå har de vært nær usynlige. Nå løftes de fram.

Les mer her

Publisert 4. desember 2017 - kommentarer

#Metoo and #notme

Wenche Fone
Av Wenche Fone Avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn

Nylig var jeg i Mexico city. En by som for ikke lenge siden opplevde et voldsomt jordskjelv. Sprekker i hotellet ble ordnet av menn sittende i seler utenfor hotellvinduet mitt. «Earthquake madam, earthquake» Jo takk for påminnelsen. Menneskets evne til å tilpasse seg og gå videre er underlig sterk.

Les mer her

Publisert 24. november 2017 - kommentarer

Klimasmart og organisk jordbruk i Nepal

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) arbeider med forebygging og tilpasning til klimaendringer i Hindu-Kush- Himalya (HKH). I de åtte medlemslandene arbeider organisasjonen sammen med et stort antall nasjonale partnere.

Les mer her

Publisert 7. april 2017 - kommentarer

Etiopias fattige jenter gis tilgang til universitetet

Anne Wetlesen
Av Anne Wetlesen Seniorrådgiver, seksjon for miljø og matsikkerhet
Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Leave No One Behind.

Les mer her

Publisert 31. januar 2017 - kommentarer

Kvinner må mestre klimaendringene – sannsynligvis uten støtte

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Så har det blitt bekreftet. 2016 ble det varmeste året som er målt noensinne.

Les mer her

Publisert 27. mai 2016 - kommentarer

Når vannet tørker opp

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Vi er på vei til landsbyen Dapcha i Nepal. Bilen snirkler seg oppover en smal steinbelagt vei. På toppen av åsryggen ligger den langstrakte gamle landsbyen. Dapcha ble ikke spart under jordskjelvet i 2015, noen av de gamle flotte husene har rast sammen.

Les mer her

Publisert 1. juli 2015 - kommentarer

Catch 22 for kvinner i Sudan: Voldtektsofre straffes

For 100 år siden risikerte ugifte kvinner i Norden som ble gravide, å bli utstøtt av familie og venner. Stigmaet knyttet til det å bli alenemor var enormt. Ved Københavns rikshospital kunne enslige kvinner føde anonymt i håp om å unngå skammen. Noen fødte der for å redde en gift barnefar fra rettsforfølgelse, slik Astrid Lindgren gjorde i 1926 da hun som ugift 19-åring fikk sin sønn Lasse.

Les mer her

Publisert 28. mai 2014 - kommentarer

Utfordringen: hvordan nå flere?

Kristine Storholt
Av Kristine Storholt Underdirektør, seksjon for likestilling og rettigheter

I Afrikas nest mest folkerike land Etiopia står kvinners rettigheter og likestilling høyt på agendaen i klimapolitikken. Planene i det nasjonale Climate Resiliant Green Economy-initiativet begynner å bli klare. Norge skal bare i år gi 120 millioner kroner til dette initiativet. Klare er også de lokale myndighetene og kvinnegruppene i Oromia også. Orioma er valgt ut som forsøksdistrikt for utprøving av hvordan penger og politikk kan kobles for at flest mulig skal nyte godt av arbeidet med en grønnere økonomi.

Les mer her