kvinner og likestilling

Abonnér på bloggen!

Publisert 7. mars 2019 - kommentarer

Nå kan jeg selge alt!

Mina Gerhardsen
Av Mina Gerhardsen Kommunikasjonsdirektør

Loice var den sjenerte selgeren som ikke klarte å selge varene sine. Etter å ha vært på kurs for gateselgere har hun fått en helt ny hverdag.

Les mer her

Publisert 7. mars 2017 - kommentarer

Likestilling er smart økonomi, men må bli enda smartere!

Parvez Kapoor
Av Parvez Kapoor Seniorrådgiver på seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet

Satsing på kvinners økonomiske utvikling er en prioritering i norsk utviklingspolitikk. Men hva kan vi bidra med for å få enda mer effekt og fortgang?

Les mer her

Publisert 9. mars 2016 - kommentarer

Kan zika tvinge fram rett til prevensjon og abort?

Camilla Holst Salvesen
Av Camilla Holst Salvesen Rådgiver, seksjon for helse

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er et minefelt i det verdikonservative Latin-Amerika.

Les mer her

Publisert 8. mars 2016 - kommentarer

Stor framgang for kvinner i Bangladesh

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Kvinner i Bangladesh har opplevd stor fremgang innen helse, utdanning og arbeidsliv de siste 20 årene. Hva skyldes fremgangen?

Les mer her

Publisert 15. desember 2015 - kommentarer

Mannsdominerte organisasjoner må endres dersom bærekraftsmålene skal nås

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

I september 2015 vedtok FNs generalforsamling 17 nye bærekraftsmål for utviklingen fram mot 2030. Bærekraftsmål nr. 2 er å - utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.

Les mer her

Publisert 8. desember 2015 - kommentarer

Brenner du maten så bør du få svi

Gørild Mathisen
Av Gørild Dagmar Mathisen Avdelingsdirektør for avdeling for økonomisk utvikling, likestilling og styresett

Vold i nære relasjoner er utbredt i alle land. Å forebygge vold er det viktigste og mest krevende målet for bistandsinnsatsen på dette feltet. Nyere kunnskap bidrar til å øke vår forståelse omkring utbredelse og årsaker, og om sosiale normer og holdninger som legitimerer vold. Denne kunnskapen må danne grunnlaget for fremtidige tiltak for å forebygge vold.

Les mer her

Publisert 1. juli 2015 - kommentarer

Catch 22 for kvinner i Sudan: Voldtektsofre straffes

For 100 år siden risikerte ugifte kvinner i Norden som ble gravide, å bli utstøtt av familie og venner. Stigmaet knyttet til det å bli alenemor var enormt. Ved Københavns rikshospital kunne enslige kvinner føde anonymt i håp om å unngå skammen. Noen fødte der for å redde en gift barnefar fra rettsforfølgelse, slik Astrid Lindgren gjorde i 1926 da hun som ugift 19-åring fikk sin sønn Lasse.

Les mer her

Publisert 4. juni 2015 - kommentarer

Vi er ikke gode nok – Tre anbefalinger for bedre uttelling for kvinner i utviklingspolitikken

Kristine Storholt
Av Kristine Storholt Underdirektør, seksjon for likestilling og rettigheter

– Vi skal ha mer likestilling ut av hver bistandskrone, sa statssekretær Brattskar da evalueringen for Norges støtte til kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet ble lansert 13. mai.

Les mer her

Publisert 24. april 2015 - kommentarer

2015 er kvinnenes år i Afrika.

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Den Afrikanske Unionen (AU) har erklært 2015 for Afrikas kvinneår - nærmere bestemt året for «Kvinners myndiggjøring og utvikling». Kvinneåret ble vedtatt av de 54 medlemslandene i AU under toppmøte i januar i år. Styrking av afrikanske kvinners rettigheter må til for å nå målene i Agenda 2063. Hva er så Agenda 2063?

Les mer her

Publisert 3. mars 2015 - kommentarer

Sultens pris

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

I februar 2014 besøkte jeg Mosambik. Da talte jeg 17 store byggekraner fra utsikten jeg hadde på hotellet i Maputo. Det var byggevirksomhet over alt. Det var også mange utenlandske forretningsdelegasjoner på hotellet som vitnet om stor interesse for landet og spesielt mulighetene innen gass og olje.

Les mer her