Publisert 20. oktober 2020 - kommentarer

Fakta har makta!

Norge lever ikke av olje, vi lever av fakta. Og vi bruker det i bistanden vår.

Les mer her

Publisert 17. januar 2018 - kommentarer

Quiz: Kjenner du landene Norge gir bistand til?

Ni av ti nordmenn er for bistand, men bare en av tre kjenner til landene Norge har bistandssamarbeid med, viser en SSB-undersøkelse. Test dine kunnskaper.

Les mer her

Publisert 17. april 2015 - kommentarer

Kunnskapens begrensninger

Anne Wetlesen
Av Anne Wetlesen Seniorrådgiver, seksjon for miljø og matsikkerhet

Norad vil utføre sitt arbeid basert på kunnskap. Blant nasjonal og internasjonal forskning finnes det myriader av kunnskap å hente, og det produseres stadig nytt. For en travel byråkrat er det en utfordring å følge med, sortere og vurdere.

Les mer her