Publisert 30. januar 2019 - kommentarer

Lav vekst og på vei mot gjeldskrise?

Knut Thonstad
Av Knut Thonstad Underdirektør på seksjon for utviklingsstrategi og økonomisk styresett

Nær halvparten av landene i Afrika sør for Sahara har foruroligende høy gjeld. Det går ut over muligheten til å nå bærekraftmålene.

Les mer her