Publisert 4. april 2019 - kommentarer

Det vanskelige steget fra forskning til forvaltning

Ellen Kristine Viken
Av Ellen Kristine Viken Seniorrådgiver i seksjon for kunnskapsprogrammer

Norads flotte forskningsfartøy, det tredje «Dr. Fridtjof Nansen» i rekken, ble døpt av Erna Solberg i mars 2017.

Les mer her

Publisert 10. juli 2015 - kommentarer

Kunnskap i kampen mot fattigdom

Antonie LysholmKræmer
Av Antonie Lysholm Kræmer Seniorrådgiver ved seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

Bærekraftig samfunnsutvikling bør baseres på kunnskap, både i Norge og i lav- og mellominntektsland.

Les mer her

Publisert 1. juli 2015 - kommentarer

Catch 22 for kvinner i Sudan: Voldtektsofre straffes

For 100 år siden risikerte ugifte kvinner i Norden som ble gravide, å bli utstøtt av familie og venner. Stigmaet knyttet til det å bli alenemor var enormt. Ved Københavns rikshospital kunne enslige kvinner føde anonymt i håp om å unngå skammen. Noen fødte der for å redde en gift barnefar fra rettsforfølgelse, slik Astrid Lindgren gjorde i 1926 da hun som ugift 19-åring fikk sin sønn Lasse.

Les mer her

Publisert 9. september 2014 - kommentarer

Var syns forskning från Afrika i informationsflödet?

Vi är intresserade av att ta del av forskning och forskningsresultat producerad i Afrika.

Les mer her

Publisert 31. juli 2014 - kommentarer

Kan du være hivsmittet?

Av Bjørg Sandkjær Seniorrådgiver, seksjon for helse

På verdensbasis lever anslagsvis 35 millioner mennesker med hivviruset i kroppen. 19 millioner vet det ikke.

Les mer her

Publisert 25. juli 2014 - kommentarer

Aids will only end when …

Av Anne Skjelmerud Seniorrådgiver, Seksjon for helse

… fyll ut resten selv – enten du er aktivist, forsker eller byråkrat. Svarene reflekterer at det er mye som må til for å få kontroll over hivepidemien.

Les mer her

Publisert 20. februar 2014 - kommentarer

Lang reise, sterk kontrast

Gry Tina Tinde
Av Gry Tina Tinde Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

- Tilgang på strøm utgjør den største forskjellen mellom å studere i Malawi og Norge, sier Tinna Manani fra Malawis hovedstad Lilongwe.

Les mer her