biologisk mangfold

Abonnér på bloggen!

Publisert 5. juni 2020 - kommentarer

Hvorfor bevaring av tropisk skog er viktig i bekjempelse av pandemier

Melissa Søvik
Av Melissa Søvik Førstekonsulent på seksjon for sivilt samfunn, naturressursforvaltning og kapitalstrømmer

De fleste er enige i at bevaring av regnskog er helt essensielt for både et stabilt klima og bevaring av biologisk mangfold. Flere faktorer tyder også på at regnskogen spiller en viktig rolle i bekjempelsen av pandemier.

Les mer her