avfallshåndtering

Abonnér på bloggen!

Publisert 24. juni 2020 - kommentarer

Covid-19: Setter søkelys på behov for god avfallshåndtering

Gunn-Eva Nordheim
Av Gunn-Eva Nordheim Førstekonsulent på avdeling for klima,energi og miljø
Kari S. Johansen
Av Kari Synnøve Johansen Rådgiver på seksjon for klima, skog og grønn økonomi

Covid-19 har satt sitt tydelige spor på verden i 2020. Påvirkningene på samfunnet er massive, sammensatte og fremdeles relativt uoversiktlige. Økt avfallsgenerering under koronapandemien øker presset på verdens avfallssystemer. Vi som arbeider i bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast følger tett med på denne utviklingen. Uten raskt forbedrede avfallshåndteringssystemerer kan det føre til økt sårbarhet for de aller fattigste, ødeleggelse av natur og mer plast i havet.

Les mer her