Skribenter

Her er en liste over alle bidragsytere til bloggen Under Utvikling.

De fleste jobber i Norad, men bloggen er også åpen for gjestebloggere. Meld gjerne din interesse til redaksjonen: norad-post-komm@norad.no


Anne Skjelmerud
Anne Skjelmerud Seniorrådgiver, Seksjon for helse
Antonie LysholmKræmer
Antonie Lysholm Kræmer Seniorrådgiver ved seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning
Bjørg Sandkjær
Bjørg Sandkjær Seniorrådgiver
Camilla Holst Salvesen
Camilla Holst Salvesen Rådgiver, seksjon for helse
Daniel Van Gilst
Daniel van Gilst Seniorrådgiver ved seksjon for landbruk og skog
Elin Ruud
Elin Ruud Seniorrådgiver, seksjon for utdanning
Elizabeth Rojas Seniorrådgiver ved avdeling for klima, energi, miljø og forskning
Eva Bratholm
Eva Bratholm Kommunikasjonsdirektør
Forfatter Noradbloggen Test forfatter hos Knowit
Fredrikke Kilander
Fredrikke Kilander Seniorrådgiver på seksjon for styrking av sivilt samfunn
Frida Skjæraasen
Frida Skjæraasen Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn
Gerd Hanne Fosen
Gerd-Hanne Fosen Fagdirektør, Seksjon for utdanning.
Gørild Dagmar Mathisen
Gørild Dagmar Mathisen Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og rettigheter
Hans Inge Corneliussen
Hans Inge Corneliussen Seniorrådgiver ved seksjon for utviklingsstrategi og styresett
Hildegunn Tobiassen
Hildegunn Tobiassen Fagdirektør, avdeling for sivilt samfunn
Ida-Eline Engh
Ida-Eline Engh Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn
Ingvar Theo Olsen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ingvar Theo Olsen Seniorrådgiver, Seksjon for helse
Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning
Ivar Evensmo
Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter
Jon Lomøy
Jon Lomøy Direktør
Knut Lakså
Knut Lakså Seniorrådgiver, seksjon for næringsutvikling
Lars Loe
Lars Andreas Loe Fagdirektør ved seksjon for utviklingsstrategi og styresett
Mari Grepstad
Mari Grepstad Rådgiver, seksjon for helse
Marte Lis Torskenæs
Marte Lia Torskenæs Seniorrådgiver på seksjon for likestilling og rettigheter.
Martin Larnemark
Martin Larnemark Seniorrådgiver i resultatseksjonen i avdeling for metode og resultater
Mette Møglestue
Mette Møglestue Underdirektør, seksjon for bærekraftig utvikling og miljø
Nina Strøm
Nina Strøm Seniorrådgiver, seksjon for helse
Ørnulf Strøm
Ørnulf Strøm Underdirektør, seksjon for ren energi
Parvez Kapoor
Parvez Kapoor Seniorrådgiver på seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet
Per Øyvind Bastøe
Per Øyvind Bastøe Avdelingsdirektør på Evalueringsavdelingen
Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett
Stein Erik Horjen
Stein Erik Horjen Seniorrådgiver, seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet
Tale Kvalvaag
Tale Kvalvaag Avdelingsdirektør for avdeling for klima, energi, miljø og forskning
Ho Titti Tran Huyen Brekken
Huyen Titti Brekken Rådgiver, avdeling for sivilt samfunn
Tore Langhelle
Tore Langhelle Seniorrådgiver ved seksjon for klima, skog og grønn økonomi
Wenche Fone
Wenche Fone Avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn