Skribenter

Her er en liste over alle bidragsytere til bloggen Under Utvikling.

De fleste jobber i Norad, men bloggen er også åpen for gjestebloggere. Meld gjerne din interesse til redaksjonen: norad-post-komm@norad.no


Anders NythunSørlien
Anders Nythun Sørlien Rådgiver, avdeling for sivilt samfunn
Anne Skjelmerud Seniorrådgiver, Seksjon for helse
Anne Wetlesen
Anne Wetlesen Seniorrådgiver, seksjon for miljø og matsikkerhet
Anne May Andersen
Anne May Andersen Rådgiver - Seksjon for Helse
Antonie LysholmKræmer
Antonie Lysholm Kræmer Seniorrådgiver ved seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning
Astrid_Tveteraas
Astrid Tveteraas Seniorrådgiver, seksjon for miljø- og matsikkerhet
Balbir Singh
Balbir Singh Seniorrådgiver, Evalueringsavdelingen
Bjørg Sandkjær Seniorrådgiver, seksjon for helse
Bodil Maal
Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.
Camilla Fossberg Helgø (Foto: Sandra Aslaksen)
Camilla Helgø Fossberg Underdirektør ved Utdanningsseksjonen
Camilla Holst Salvesen
Camilla Holst Salvesen Rådgiver, seksjon for helse
Daniel Van Gilst
Daniel van Gilst Seniorrådgiver ved seksjon for landbruk og skog
Eirin Mobekk
Eirin Mobekk Fagdirektør på seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet
Elin Ruud
Elin Ruud Seniorrådgiver, seksjon for utdanning
Elizabeth Rojas Seniorrådgiver ved avdeling for klima, energi, miljø og forskning
Ellen Kristine Viken
Ellen Kristine Viken Seniorrådgiver i seksjon for kunnskapsprogrammer
Eva Bratholm
Eva Bratholm Kommunikasjonsdirektør
Fredrikke Kilander
Fredrikke Kilander Seniorrådgiver på seksjon for styrking av sivilt samfunn
Frida Skjæraasen
Frida Skjæraasen Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn
Gerd Hanne Fosen
Gerd-Hanne Fosen Fagdirektør, Seksjon for utdanning.
Gørild Mathisen
Gørild Dagmar Mathisen Avdelingsdirektør for avdeling for økonomisk utvikling, likestilling og styresett
Gunn-Eva Nordheim
Gunn-Eva Nordheim Førstekonsulent på avdeling for klima,energi og miljø
Hans Inge Corneliussen
Hans Inge Corneliussen Seniorrådgiver ved seksjon for utviklingsstrategi og styresett
Hege Bakke Sørreime
Hege Bakke Sørreime Seniorrådgiver, enhet for multilaterale partnere
Heidi Bjørkto Bade
Heidi Bjørkto Bade Rådgiver, Seksjon for utviklingsinitiativer
Helga Fogstad (Foto: Sandra Aslaksen)
Helga Fogstad Avdelingsdirektør, avdeling for helse, utdanning og forskning
Hildegunn Tobiassen
Hildegunn Tobiassen Fagdirektør, avdeling for sivilt samfunn
Ida-Eline Engh
Ida-Eline Engh Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn
Ingvar Theo Olsen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ingvar Theo Olsen Seniorrådgiver, Seksjon for helse
Irgen Wiig Sørensen
Irgen Wiig Sørensen Praktikant, Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning
Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning
Ivar Evensmo
Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter
Jenny Holmsen
Jenny Holmsen Rådgiver, avdeling for sivilt samfunn
Jon Lomøy
Jon Lomøy Direktør
Kim Morten Smeby Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsinitiativ
Kjersti Lindøe (Foto: Sandra Aslaksen)
Kjersti Lindøe Seniorrådgiver avdeling for sivilt samfunn
Lars Loe
Lars Andreas Loe Fagdirektør ved seksjon for utviklingsstrategi og styresett
Liv Marte Kristiansen Nordhaug
Liv Marte Kristiansen Nordhaug Seniorrådgiver, seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning
Mads Lie Gjesteblogger
Mari Grepstad
Mari Grepstad Rådgiver, seksjon for helse
Marit Marie Strand Seniorrådgiver, enhet for multilaterale partnere
Marte Lis Torskenæs
Marte Lia Torskenæs Seniorrådgiver på seksjon for likestilling og rettigheter.
marte_lid
Marte Lid Seniorrådgiver på kommunikasjonsavdelingen
Martin Larnemark
Martin Larnemark Underdirektør i resultatseksjonen i avdeling for metode og resultater
Melissa Søvik
Melissa Søvik Førstekonsulent på seksjon for sivilt samfunn, naturressursforvaltning og kapitalstrømmer
Mette Møglestue
Mette Møglestue Underdirektør, seksjon for bærekraftig utvikling og miljø
Mina Gerhardsen
Mina Gerhardsen Kommunikasjonsdirektør
MonicaDjupvik
Monica Djupvik Seniorrådgiver, seksjon for helse
Narve Nub KvesethRotwitt
Narve Rotwitt Seniorrådgiver på avdeling for sivilt samfunn
Lauren Céline Naville Gisnås
Lauren Naville Gisnås Seniorrådgiver på seksjon for klima, skog og grønn økonomi
Nina Strøm
Nina Strøm Seniorrådgiver, seksjon for helse
Petter Nore
Petter Nore Seniorkonsulent
Ørnulf Strøm
Ørnulf Strøm Underdirektør, seksjon for ren energi
Øyvind Eggen (Foto: Sandra Aslaksen)
Øyvind Eggen Fagdirektør for evaluering
Parvez Kapoor
Parvez Kapoor Seniorrådgiver på seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet
Per Øyvind Bastøe
Per Øyvind Bastøe Avdelingsdirektør på Evalueringsavdelingen
Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett
Reidun Gjengedal
Reidun Gjengedal Seniorrådgiver, Kommunikasjonsavdelingen
Sigurd Kihl
Sigurd Kihl Rådgiver i avdeling for sivilt samfunn
Portrett Silje Haugland
Silje Haugland Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø
Stein Erik Horjen
Stein Erik Horjen Seniorrådgiver og koordinator for migrasjon og utvikling, seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet
Tale Kvalvaag
Tale Kvalvaag Avdelingsdirektør for avdeling for klima, energi, miljø og forskning
Knut Thonstad
Knut Thonstad Underdirektør på seksjon for utviklingsstrategi og økonomisk styresett
Huyen Titti Brekken Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn og privat sektor
Tore Langhelle
Tore Langhelle Seniorrådgiver ved seksjon for klima, skog og grønn økonomi
Wenche Fone
Wenche Fone Avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn