Personvernerklæring

Personvernerklæringen gir generell informasjon om hvordan Norad behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen. Norad er den behandlingsansvarlige. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på å få når Norad samler inn personopplysninger om deg, enten fra deg selv eller andre. For utfyllende informasjon om hvordan vi mottar, samler inn og behandler personopplysninger via bloggen, herunder deling av innlegg, kommentarer, søk, nettstatistikk og informasjonskapsler i Norads personverneklæring på norad.no.

1.0 Personvernombud

Du kan kontakte Norads personvernombud Mette Josefson angående spørsmål om behandling av personopplysninger. Henvendelser sendes til mette.josefson@norad.no eller postmottak@norad.no
Telefon: +47 23 98 00 00. Postadresse: Postboks 1303 Vika, 0112 Oslo.

2.0 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om disse rettighetene hos Datatilsynet.

For å utøve dine rettigheter, send e-post til postmottak@norad.no. Du vil få svar på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Ta kontakt med vårt personvernombud dersom du mener Norad ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Du har også rett til å klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

For utfyllende informasjon om hvordan vi mottar, samler inn og behandler personopplysninger via bloggen, herunder deling av innlegg, kommentarer, søk, nettstatistikk og informasjonskapsler i Norads personverneklæring på norad.no.