Publisert 10. juli 2015 - kommentarer

Kunnskap i kampen mot fattigdom

Antonie LysholmKræmer
Av Antonie Lysholm Kræmer Seniorrådgiver ved seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

Bærekraftig samfunnsutvikling bør baseres på kunnskap, både i Norge og i lav- og mellominntektsland.

Les mer her

Publisert 9. april 2015 - kommentarer

Ny utdanningsrapport: Mye bra, men ikke godt nok

Gerd-Hanne Fosen
Av Gerd-Hanne Fosen Underdirektør, Seksjon for utdanning.

Nye utdanningsrapport viser store fremskritt.

Les mer her

Publisert 17. november 2014 - kommentarer

Jenter og ledelse i Uganda

Av Jarle Tømmerbakke Gjesteblogger

Denne høsten har mer enn 300 unge ledertalenter i Uganda deltatt i det norskutviklede programmet «Jenter og ledelse».

Les mer her

Publisert 10. november 2014 - kommentarer

Når barnet går fra “babyborn” til virkelighet

Av Håvard Rensvold Elev på Rud VGS på dramalinja, og var direktør for en dag i Norad, OD 2014

Les mer her

Publisert 9. september 2014 - kommentarer

Var syns forskning från Afrika i informationsflödet?

Vi är intresserade av att ta del av forskning och forskningsresultat producerad i Afrika.

Les mer her

Publisert 14. april 2014 - kommentarer

Norsk støtte til høyere utdanning

Anne Wetlesen
Av Anne Wetlesen Seniorrådgiver, Seksjon for miljø og matsikkerhet

Det er mennesker som bygger samfunn, skaper krig og fred og som forvalter klodens naturressurser. Hvis vi skal bidra til at utviklingen går i riktig retning, må vi satse på menneskelige ressurser.

Les mer her

Publisert 20. februar 2014 - kommentarer

Lang reise, sterk kontrast

Gry Tina Tinde
Av Gry Tina Tinde Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

- Tilgang på strøm utgjør den største forskjellen mellom å studere i Malawi og Norge, sier Tinna Manani fra Malawis hovedstad Lilongwe.

Les mer her

Publisert 28. november 2013 - kommentarer

Utdanning – en investeringsmulighet vi ikke har råd til å gå glipp av

Camilla Fossberg Helgø (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Camilla Helgø Fossberg Underdirektør ved Utdanningsseksjonen

Antall barn som går på skole har gått kraftig opp. Hele ni av ti barn går på skolen. Men for å skape vekst må ambisjonen være større enn barneskole for alle.

Les mer her

Publisert 25. november 2013 - kommentarer

Bistand til helse og utdanning redder barns liv

Helga Fogstad (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Helga Fogstad Avdelingsdirektør, avdeling for helse, utdanning og forskning

20. november er FNs internasjonale barnedag. På denne dagen er barnas beste i fokus verden over. Hos oss i Norad er barns velferd i fattige land i sentrum hver eneste dag.

Les mer her