Publisert 20. oktober 2020 - kommentarer

Fakta har makta!

Norge lever ikke av olje, vi lever av fakta. Og vi bruker det i bistanden vår.

Les mer her

Publisert 29. september 2020 - kommentarer

Simulering av marin plastforsøpling i Vietnam

Av Lars R. Hole og Kjersti O. Strand Meteorologisk institutt

I Vietnam er marin forsøpling et stort problem. Mekongelven som munner ut helt sør i landet er inne på topp ti listen over elver i verden som transporterer plast til havet.

Les mer her

Publisert 26. juni 2019 - kommentarer

På grensa til Djibouti

Stein Erik Horjen
Av Stein Erik Horjen Seniorrådgiver og koordinator for migrasjon og utvikling, seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet

Displayet i bilen forteller at det er 50 grader utenfor. Lufteanlegget går for fullt, men jeg svetter. Mobilen i fanget gir meg advarsler. Først er det for varmt for blitzen, og så gir min overopphetete følgesvenn beskjed om at jeg må skru den helt av.

Les mer her

Publisert 7. mars 2019 - kommentarer

Nå kan jeg selge alt!

Mina Gerhardsen
Av Mina Gerhardsen Kommunikasjonsdirektør

Loice var den sjenerte selgeren som ikke klarte å selge varene sine. Etter å ha vært på kurs for gateselgere har hun fått en helt ny hverdag.

Les mer her

Publisert 11. februar 2019 - kommentarer

Makt til kvinner kan hindre overbefolkning

Jon Lomøy
Av Jon Lomøy Direktør

Når kvinner selv får bestemme, får de færre barn. Befolkningsveksten i verden går ned. I global sammenheng er dette bra, både for klodens utvikling og fremtidens generasjoner. Unntaket er i land i Afrika sør for Sahara. Der er også fattigdommen høyest og utsiktene til å nå bærekraftsmålene lavest.

Les mer her

Publisert 28. september 2018 - kommentarer

Bidrar norsk bistand til å gjøre abort tryggere?

Nina Strøm
Av Nina Strøm Seniorrådgiver, seksjon for helse
Camilla Holst Salvesen
Av Camilla Holst Salvesen Rådgiver, seksjon for helse

Hver time, døgnet rundt, gjennomføres det i snitt over 2850 utrygge aborter rundt om på kloden. Norge har økt støtten til organisasjoner som fremmer abortrettigheter og som tilbyr helsetjenester innenfor hva som er lovlig i lav- og mellominntektsland.

Les mer her

Publisert 8. august 2018 - kommentarer

Verden er ikke i rute

Jon Lomøy
Av Jon Lomøy Direktør

Da verdens land møttes i sommer for å gjøre opp status for bærekraftsmålene på vei mot 2030 var beskjeden klar: Verden er ikke i rute.

Les mer her

Publisert 29. juni 2018 - kommentarer

Forbudte forelskelser

Jon Lomøy
Av Jon Lomøy Direktør

Jeg håper mange vil gå i årets Pride-parade. Det er viktig, fordi det fortsatt er så mange som ikke kan gå i slike parader.

Les mer her