Publisert 19. juni 2020 - kommentarer

Norsk bistand bidrar til bedre værvarsling i Bangladesh

Syklonen Amphan rammet nylig Bangladesh og India. Takket være god værvarsling var det svært få omkomne i forbindelse med uværet.

Les mer her

Publisert 26. juni 2019 - kommentarer

Resultatstyring – Alle er enige om at det er en god idé

Martin Larnemark
Av Martin Larnemark Underdirektør i resultatseksjonen i avdeling for metode og resultater

I teorien er det enkelt. I praksis oppleves det ofte som vanskelig, og iblant frustrerende. Bruker vi for mye ressurser på å måle resultatene av bistanden? Får vi god nok informasjon ut av disse forsøkene? Gjør kravene til resultatmåling at vi blir for rigide og lite tilpasningsdyktige når vi møter på utfordringer i det daglige arbeidet?

Les mer her

Publisert 4. april 2019 - kommentarer

Det vanskelige steget fra forskning til forvaltning

Ellen Kristine Viken
Av Ellen Kristine Viken Seniorrådgiver i seksjon for kunnskapsprogrammer

Norads flotte forskningsfartøy, det tredje «Dr. Fridtjof Nansen» i rekken, ble døpt av Erna Solberg i mars 2017.

Les mer her

Publisert 22. oktober 2018 - kommentarer

Fra Gloria på ett år til skatt og landreform

Wenche Fone
Av Wenche Fone Avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn

Et gigantisk fotball-VM fikk landet på alle verdens forsider. Naturen er vidunderlig, vinen ypperlig og biffen langt over middels mør. «The big five» er innenfor rekkevidde og for turister er det et eldorado. Landet har overvunnet nesten 50 år med apartheid og hele verden kjenner Nelson Mandela. Mye er bra med landet, men Sør-Afrika har også størst økonomisk ulikhet i verden.

Les mer her

Publisert 27. september 2017 - kommentarer

“Business as usual is not an option”

Wenche Fone
Av Wenche Fone Avdelingsdirektør for avdeling for sivilt samfunn

Under Noradkonferansen i desember i fjor ble vi alle kraftig utfordret av direktør i Adeso, Degan Ali fra Somalia. Hennes enkle budskap var at hun ønsket en plass rundt bordet, at hennes stemme fra sør er viktig for å oppnå Bærekraftsmålene. Men hun sa samtidig at det er vanskelig for lokale organisasjoner å konkurrere med etablerte organisasjoner.

Les mer her

Publisert 1. september 2017 - kommentarer

Noe stort på gang?

Tale Kvalvaag
Av Tale Kvalvaag Avdelingsdirektør for avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Jeg ble forleden spurt hva jeg tror på innen bistanden. Etter 20 år i bransjen har jeg noen favoritter. Den kanskje klareste er for tiden transformasjon.

Les mer her

Publisert 9. juni 2017 - kommentarer

Urfolk i Peru får landrettigheter til regnskogen

Tore Langhelle
Av Tore Langhelle Seniorrådgiver ved seksjon for klima, skog og grønn økonomi

Hva betyr 5. juni for deg? I Peru forsøker de gi dagen ny betydning – åtte år etter massakren i Bagua. I år kom urfolk og myndigheter sammen for en spesiell anledning.

Les mer her

Publisert 8. desember 2016 - kommentarer

Sterke krefter vil svekke demokratiet

Ivar Evensmo
Av Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Norad-konferansen 2016 har sivilt samfunns rolle i bistanden som tema.

Les mer her

Publisert 27. mai 2015 - kommentarer

Først resultater, så penger

I flere norske bistandsprosjekter gir vi bonuser til helsearbeidere i utviklingsland for at de skal gjøre en ekstra innsats for mødre og barn. Vi har lovet å betale regjeringene i Brasil og Guyana flere milliarder kroner dersom de reduserer klimautslippene.

Les mer her

Publisert 18. desember 2014 - kommentarer

Hva er egentlig resultatorientering?

Per Øyvind Bastøe
Av Per Øyvind Bastøe Avdelingsdirektør på Evalueringsavdelingen

Opptattheten av resultater og resultatorientering innenfor utviklingspolitikken er større enn noensinne. Det er vanskelig å være uenig i at dette er viktig og riktig. Men hva innebærer det egentlig?

Les mer her