Publisert 9. juni 2017 - kommentarer

Urfolk i Peru får landrettigheter til regnskogen

Tore Langhelle
Av Tore Langhelle Seniorrådgiver ved seksjon for klima, skog og grønn økonomi

Hva betyr 5. juni for deg? I Peru forsøker de gi dagen ny betydning – åtte år etter massakren i Bagua. I år kom urfolk og myndigheter sammen for en spesiell anledning.

Les mer her

Publisert 8. desember 2016 - kommentarer

Sterke krefter vil svekke demokratiet

Ivar Evensmo
Av Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Norad-konferansen 2016 har sivilt samfunns rolle i bistanden som tema.

Les mer her

Publisert 27. mai 2015 - kommentarer

Først resultater, så penger

I flere norske bistandsprosjekter gir vi bonuser til helsearbeidere i utviklingsland for at de skal gjøre en ekstra innsats for mødre og barn. Vi har lovet å betale regjeringene i Brasil og Guyana flere milliarder kroner dersom de reduserer klimautslippene.

Les mer her

Publisert 18. desember 2014 - kommentarer

Hva er egentlig resultatorientering?

Per Øyvind Bastøe
Av Per Øyvind Bastøe Avdelingsdirektør på Evalueringsavdelingen

Opptattheten av resultater og resultatorientering innenfor utviklingspolitikken er større enn noensinne. Det er vanskelig å være uenig i at dette er viktig og riktig. Men hva innebærer det egentlig?

Les mer her

Publisert 11. desember 2014 - kommentarer

En glossy publikasjon om resultater?

Martin Samuelsen
Av Martin Samuelsen Prosjektleder for Resultatrapporten 2014

Én av Norads kjerneoppgaver er å formidle resultatene av norsk bistand. Dette er den enkleste sak av verden. Det er bare å samle 25 resultateksempler sammen med noen fine bilder mellom to halvstive permer, kalle det «Norads resultatrapport 2014 » og sende ut til dem som måtte gidde å lese. Det vanskelige er imidlertid å innhente resultatene som skal formidles.

Les mer her

Publisert 5. desember 2014 - kommentarer

Hva er et resultat?

Martin Larnemark
Av Martin Larnemark Seniorrådgiver i resultatseksjonen i avdeling for metode og resultater

Hva er egentlig et resultat av bistand til fattige land? En lov som har blitt vedtatt, en vei som har blitt bygd, en mer effektiv domstol, økt respekt for en gruppes rettigheter, økt handel mellom to land, stanset spredning av ebola-viruset, et berget liv eller minsket fattigdom?

Les mer her

Publisert 28. november 2014 - kommentarer

Legg ned middelmådig bistand

Øyvind Eggen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Øyvind Eggen Fagdirektør for evaluering

Ved å kutte støtte til all bistand som er «under middels», kunne bistanden blitt mye bedre. Men fagfolk og forvaltning kvier seg.

Les mer her

Publisert 18. august 2014 - kommentarer

Helseinvesteringer vil gi god avkastning i de nye utviklingsmålene

Helga Fogstad (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Helga Fogstad Avdelingsdirektør, avdeling for helse, utdanning og forskning

500 dager igjen. Da er arbeidet med de nåværende tusenårsmålene ferdig. ”Et av de mest vellykkede prosjekter i FNs historie”, mener generalsekretær Ban Ki- moon. Tusenårsmålene har vist seg å være effektive ved å fokusere den internasjonale innsatsen og mobilisere ressurser. De ga oss en retning.

Les mer her

Publisert 20. juni 2014 - kommentarer

Hvordan analysere de utilsiktede virkningene av bistand?

Gry Tina Tinde
Av Gry Tina Tinde Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

«Giverne kan bli mer åpne for negative tilbakemeldinger om et tiltak,» sa Lamessa Endalew, agronom fra Etiopia og bistandsrådgiver i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han la til at kommunikasjon til partnerne i sør bør understreke at man lærer mye av evalueringer. Dessuten er det viktig å huske på at et afrikansk folks kultur og frykt for at prosjekter stoppes, kan gjøre at man fremhever de positive resultatene, sa Endalew.

Les mer her

Publisert 6. mai 2014 - kommentarer

Bistandens bevisbyrde

Eva Bratholm
Av Eva Bratholm Kommunikasjonsdirektør

Virker Trøndelag Teater? Virker Nav? Virker Forsvaret? Litt kunstige spørsmål, ikke sant?

Les mer her