Økonomisk utvikling

Abonnér på bloggen!

Publisert 10. april 2018 - kommentarer

Betydningen av småskalafisket i sør

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Rundt 120 millioner mennesker verden over er direkte avhengig av fiske som levebrød.

Les mer her