Økonomisk utvikling

Abonnér på bloggen!

Publisert 3. september 2015 - kommentarer

Poteten på Svalbard

Daniel Van Gilst
Av Daniel van Gilst Seniorrådgiver ved seksjon for landbruk og skog

Delegasjoner fra Peru og fra Costa Rica deponerte potetfrø ved Svalbard Globale frøhvelv torsdag den 27. august.

Les mer her

Publisert 18. juni 2015 - kommentarer

Borgeren som stiller krav

Eva Bratholm
Av Eva Bratholm Kommunikasjonsdirektør

Staten, er den en venn eller en fiende? Det er store forskjeller geografisk og kulturelt. Nesten alle i Norge ser på staten som en venn, ja selve vennen som skal bringe oss skadesløs igjennom livet. Mens mange amerikanere betrakter staten med stor skepsis og anstrenger seg for å ha minst mulig kontakt med offentlige myndigheter. Staten fører ikke noe godt med seg, den betyr skatt, straff og trøbbel.

Les mer her

Publisert 30. januar 2015 - kommentarer

Ja takk, begge deler!

Frida Skjæraasen
Av Frida Skjæraasen Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn

I A-magasinet fra forrige fredag skildrer journalist Ole Mathismoen hverdagen til et lite, tradisjonelt samfunn i Peru. Der betaler folk en høy miljø- og helsemessig pris for oljeutvinningen i nærområdet. Økonomisk utvikling og bevaring av skogsområder og urfolks rettigheter trenger ikke være motsetninger. Det norske klima- og skoginitiativet viser at begge deler kan være mulig.

Les mer her

Publisert 16. desember 2014 - kommentarer

Humpete vei til Paris og ny klimaavtale?

Mette Møglestue
Av Mette Møglestue Underdirektør, seksjon for bærekraftig utvikling og miljø

Hva skjedde egentlig i de sene nattetimer, da klimaforhandlerne i Lima skulle komme frem til et kompromiss som gjør det enklere å få en internasjonal klimaavtale på plass neste år i Paris?

Les mer her

Publisert 4. desember 2014 - kommentarer

Nye banker, nye sjanser

Gry Tina Tinde
Av Gry Tina Tinde Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

I 2015 blir to nye, internasjonale finansinstitusjoner operative, med sete i Shanghai og Beijing i Kina. Hvilken strategi vil medlemslandene bruke når de rekrutterer ledere og ansatte til disse bankene? Er de kjent med studiene som viser at flere kvinnelige ledere gir mer lønnsomhet?

Les mer her

Publisert 11. november 2014 - kommentarer

Nye internasjonale finansinstitusjoner utfordrer Verdensbanken og IMF

Per Øyvind Bastøe
Av Per Øyvind Bastøe Avdelingsdirektør på Evalueringsavdelingen

To nye multinasjonale finansinstitusjoner, The New Development Bank (NDP) og The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) vil være operative neste år. Nyetableringene lover bedre fordeling av makt, og større frihet for låntakere. De utfordrer holdningene og tenkningen til de tradisjonelle finansinstitusjonene.

Les mer her

Publisert 17. september 2014 - kommentarer

Klimavennlig vekst er mulig

Mette Møglestue
Av Mette Møglestue Underdirektør, seksjon for bærekraftig utvikling og miljø

Jens og Erna smilte side om side da de sammen lanserte rapporten New Climate Economy i går. Rapporten svarer et rungende ja på spørsmålet om man kan ha fortsatt økonomisk vekst og samtidig nå målet om at den globale temperaturen ikke stiger mer enn 2 grader celsius.

Les mer her

Publisert 30. juli 2014 - kommentarer

Korrupte eliter og fordeling av makt

Sigurd Kihl
Av Sigurd Kihl Rådgiver i avdeling for sivilt samfunn

Hva slags samfunnsutvikling bidrar vår utviklingspolitikk til, og hvordan kan vi sikre oss at vår støtte ikke forrykker maktbalansen i feil retning?

Les mer her

Publisert 3. juni 2014 - kommentarer

Industrialisering i Afrika – like vanskelig som viktig

Lars Loe
Av Lars Andreas Loe Fagdirektør ved seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Næringslivet i Afrika sør for Sahara må bli en kraftigere vekstmotor dersom fattigdomsutfordringen skal kunne møtes. Det krever et annet nærings- og handelsmønster, med et markant skifte imot mer industri og industribasert handel.

Les mer her

Publisert 20. februar 2014 - kommentarer

OL for utvikling?

Sigurd Kihl
Av Sigurd Kihl Rådgiver i avdeling for sivilt samfunn

En enkel fotball kan skape mye glede på ballplasser verden over, men kan store idrettsarrangementer føre til utvikling?

Les mer her