Menneskerettigheter

Abonnér på bloggen!

Publisert 4. juni 2015 - kommentarer

Vi er ikke gode nok – Tre anbefalinger for bedre uttelling for kvinner i utviklingspolitikken

Kristine Storholt
Av Kristine Storholt Underdirektør, seksjon for likestilling og rettigheter

– Vi skal ha mer likestilling ut av hver bistandskrone, sa statssekretær Brattskar da evalueringen for Norges støtte til kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet ble lansert 13. mai.

Les mer her

Publisert 24. april 2015 - kommentarer

2015 er kvinnenes år i Afrika.

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Den Afrikanske Unionen (AU) har erklært 2015 for Afrikas kvinneår - nærmere bestemt året for «Kvinners myndiggjøring og utvikling». Kvinneåret ble vedtatt av de 54 medlemslandene i AU under toppmøte i januar i år. Styrking av afrikanske kvinners rettigheter må til for å nå målene i Agenda 2063. Hva er så Agenda 2063?

Les mer her

Publisert 3. mars 2015 - kommentarer

Sultens pris

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

I februar 2014 besøkte jeg Mosambik. Da talte jeg 17 store byggekraner fra utsikten jeg hadde på hotellet i Maputo. Det var byggevirksomhet over alt. Det var også mange utenlandske forretningsdelegasjoner på hotellet som vitnet om stor interesse for landet og spesielt mulighetene innen gass og olje.

Les mer her

Publisert 30. januar 2015 - kommentarer

Ja takk, begge deler!

Frida Skjæraasen
Av Frida Skjæraasen Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn

I A-magasinet fra forrige fredag skildrer journalist Ole Mathismoen hverdagen til et lite, tradisjonelt samfunn i Peru. Der betaler folk en høy miljø- og helsemessig pris for oljeutvinningen i nærområdet. Økonomisk utvikling og bevaring av skogsområder og urfolks rettigheter trenger ikke være motsetninger. Det norske klima- og skoginitiativet viser at begge deler kan være mulig.

Les mer her

Publisert 29. januar 2015 - kommentarer

Skaper teologi vold?

Anne Skjelmerud
Av Anne Skjelmerud Seniorrådgiver, Seksjon for helse

Og er teologi mot menneskerettighetene? I dagens nyhetsbilde blir slike spørsmål relevante, enten man snakker om bomber mot annerledes tenkende eller mot skolebarn, eller om fengsling av homofile i flere afrikanske land. Alt med religiøs begrunnelse.

Les mer her

Publisert 12. desember 2014 - kommentarer

Menneskerettighetsbasering av utviklingssamarbeidet er hjelp til selvhjelp

Gørild Dagmar Mathisen
Av Gørild Dagmar Mathisen Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og rettigheter

I dag den 12. desember la regjeringen frem Meld. St 10: Muligheter for alle – menneskerettigheter som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken.

Les mer her

Publisert 10. desember 2014 - kommentarer

Overlevelse og verdighet med rettighetsbaserte helsetjenester

Bjørg Sandkjær
Av Bjørg Sandkjær Seniorrådgiver

Tilgang til helsetjenester øker. Vaksinedekningen nærmer seg 80 prosent i lavinntektsland. Flere får hivmedisiner. Andelen som bor innen rekkevidde av en helsestasjon har også økt, men fortsatt er det mange som ikke får de helsetjenestene de trenger.

Les mer her

Publisert 17. november 2014 - kommentarer

Jenter og ledelse i Uganda

Av Jarle Tømmerbakke Gjesteblogger

Denne høsten har mer enn 300 unge ledertalenter i Uganda deltatt i det norskutviklede programmet «Jenter og ledelse».

Les mer her

Publisert 10. november 2014 - kommentarer

Når barnet går fra “babyborn” til virkelighet

Av Håvard Rensvold Elev på Rud VGS på dramalinja, og var direktør for en dag i Norad, OD 2014

Les mer her

Publisert 7. november 2014 - kommentarer

Kriminelt tømmer, dødelige tenner

Eva Bratholm
Av Eva Bratholm Kommunikasjonsdirektør

De ble kaldblodig myrdet. Skogaktivisten Edwin Chota og hans tre kampfeller fra Ashaninka-gruppen i Peru ble bakbundet og drept foran skrekkslagne landsbybeboere. De hadde lenge arbeidet mot ulovlig hogst og nylig rapport om illegal hugging.

Les mer her