Publisert 19. desember 2019 - kommentarer

Kvinnelige småbrukere regnes som mannens «assistent»

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Verdensbanken skriver i en ny rapport at dersom utviklingen i Afrika følger samme trend som i dag vil global fattigdom primært være et afrikansk fenomen innen 2030. Selv om det har vært prosentvis nedgang i antall fattige i Afrika, gjør befolkningsøkningen at det absolutte antallet øker. I 1990 levde 278 millioner mennesker i fattigdom, i 2015 hadde antallet økt til 413 millioner.

Les mer her

Publisert 9. april 2019 - kommentarer

Klimafinansieringen svikter kvinnene

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Kvinnelige småbønder i afrikanske land opplever at klimautfordringene blir større år for år. Men klimafinansieringen svikter. Pengene kommer ikke fram dit de trengs.

Les mer her

Publisert 28. februar 2019 - kommentarer

Miljøvennlig kakaodyrking

Daniel Van Gilst
Av Daniel van Gilst Seniorrådgiver ved seksjon for landbruk og skog

Mange bønder i Afrika er avhengige av kakaoproduksjon. I flere land har kakaoproduksjonen stor betydning for økonomien.

Les mer her

Publisert 21. februar 2018 - kommentarer

Kvinnelige entreprenører: Støtt Afrikas egen agenda!

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

«Vi trenger egne kvinnebanker så vi slipper å gå til kommersielle banker. Vi trenger banker som støtter og hjelper kvinner,» sier hun engasjert. «Mange bankansatte ønsker ikke å gjøre arbeidet som skal til for å støtte oss».

Les mer her

Publisert 11. januar 2018 - kommentarer

Stopp det afrikanske matsvinnet

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Nær halvparten av maten som produseres i afrikanske land går tapt på veien fra åker til forbruker.

Les mer her

Publisert 24. november 2017 - kommentarer

Klimasmart og organisk jordbruk i Nepal

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) arbeider med forebygging og tilpasning til klimaendringer i Hindu-Kush- Himalya (HKH). I de åtte medlemslandene arbeider organisasjonen sammen med et stort antall nasjonale partnere.

Les mer her

Publisert 13. oktober 2017 - kommentarer

Fremgang på sentrale bærekraftsmål er avhengig av kvinner

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

15 oktober - FNs distriktskvinnedag.

Les mer her

Publisert 27. mai 2016 - kommentarer

Når vannet tørker opp

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Vi er på vei til landsbyen Dapcha i Nepal. Bilen snirkler seg oppover en smal steinbelagt vei. På toppen av åsryggen ligger den langstrakte gamle landsbyen. Dapcha ble ikke spart under jordskjelvet i 2015, noen av de gamle flotte husene har rast sammen.

Les mer her

Publisert 8. februar 2016 - kommentarer

El Nino rammer stadig flere mennesker

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Har en opplevd sult på nært hold, glemmer en det aldri. Selv har jeg et bilde på netthinnen av sultende kvinner i Bangladesh fra slutten av 1980-tallet. Kvinnene hadde gjennomlevd en måned med flom. De bodde på bredden av Brahmaputra nord i landet og hadde mistet det lille de eide. En stor andel av kvinnene hadde i tillegg framskreden struma.

Les mer her

Publisert 15. desember 2015 - kommentarer

Mannsdominerte organisasjoner må endres dersom bærekraftsmålene skal nås

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

I september 2015 vedtok FNs generalforsamling 17 nye bærekraftsmål for utviklingen fram mot 2030. Bærekraftsmål nr. 2 er å - utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.

Les mer her