Publisert 30. november 2015 - kommentarer

Hvordan skal REDD+ finansieres i framtida?

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

I oppkjøringen til klimatoppmøtet i Paris denne uken har det vært mye fokus på hvordan tiltak for å redusere klimaendringer og å tilpasse seg klimaendringer skal finansieres. Uten en god avtale som sikrer nye penger til dette vil det være vanskelig å få til noen avtale.

Les mer her

Publisert 4. november 2015 - kommentarer

Kina og India med ambisiøse satsinger på skog i sine nasjonale klimaplaner

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Før klimatoppmøtet i Paris har svært mange land levert sin nasjonale klimaplan, Intended Nationally Determined Contribution – forkortet til INDC. Innen fristen 1.10 hadde 147 land som står for 86% av verdens utslipp levert sine planer.

Les mer her

Publisert 15. oktober 2015 - kommentarer

Fire grunner til å støtte TV-aksjonen denne helgen

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Dette er mine fire viktigste grunner til å støtte årets TV-aksjon.

Les mer her

Publisert 22. september 2015 - kommentarer

Avskoging forårsaker tørke i Brasil

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Vi har lenge vært klar over at avskoging bidrar til endringer i det globale klimaet. Avskoging bidrar med 10-15% av alle CO2 utslipp og er dermed en viktig årsak til global oppvarming.

Les mer her

Publisert 27. mai 2015 - kommentarer

Først resultater, så penger

I flere norske bistandsprosjekter gir vi bonuser til helsearbeidere i utviklingsland for at de skal gjøre en ekstra innsats for mødre og barn. Vi har lovet å betale regjeringene i Brasil og Guyana flere milliarder kroner dersom de reduserer klimautslippene.

Les mer her

Publisert 30. januar 2015 - kommentarer

Ja takk, begge deler!

Frida Skjæraasen
Av Frida Skjæraasen Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn

I A-magasinet fra forrige fredag skildrer journalist Ole Mathismoen hverdagen til et lite, tradisjonelt samfunn i Peru. Der betaler folk en høy miljø- og helsemessig pris for oljeutvinningen i nærområdet. Økonomisk utvikling og bevaring av skogsområder og urfolks rettigheter trenger ikke være motsetninger. Det norske klima- og skoginitiativet viser at begge deler kan være mulig.

Les mer her

Publisert 16. desember 2014 - kommentarer

Humpete vei til Paris og ny klimaavtale?

Mette Møglestue
Av Mette Møglestue Underdirektør, seksjon for bærekraftig utvikling og miljø

Hva skjedde egentlig i de sene nattetimer, da klimaforhandlerne i Lima skulle komme frem til et kompromiss som gjør det enklere å få en internasjonal klimaavtale på plass neste år i Paris?

Les mer her

Publisert 7. november 2014 - kommentarer

Kriminelt tømmer, dødelige tenner

Eva Bratholm
Av Eva Bratholm Kommunikasjonsdirektør

De ble kaldblodig myrdet. Skogaktivisten Edwin Chota og hans tre kampfeller fra Ashaninka-gruppen i Peru ble bakbundet og drept foran skrekkslagne landsbybeboere. De hadde lenge arbeidet mot ulovlig hogst og nylig rapport om illegal hugging.

Les mer her

Publisert 20. oktober 2014 - kommentarer

Ny president – ny optimisme blant palmeoljemotstandere

Frida Skjæraasen
Av Frida Skjæraasen Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn

Jaipin og Andi skal i fengsel. De gikk til en ulovlig aksjon mot palmeoljeselskapet som hogget ned regnskogen. Men de er optimistiske, for i dag får Indonesia en ny president som har lovet at urfolk skal få det bedre.

Les mer her

Publisert 24. september 2014 - kommentarer

Gjenreising av ødelagt skog = grønn vekst

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Gjenoppbygging av ødelagt skog er kommet tydelig på agendaen. På Klimatoppmøtet til FNs generalsekretær 23.9 var dette et av temaene som ble løftet fram. Norge har sammen med mange land, organisasjoner og en rekke private selskaper lovet å bidra til dette. Dette er en spennende utvidelse av engasjementet for verdens skoger. Etter min mening bør det legges stor vekt på private investorers rolle i dette.

Les mer her