Publisert 9. mars 2016 - kommentarer

Kan zika tvinge fram rett til prevensjon og abort?

Camilla Holst Salvesen
Av Camilla Holst Salvesen Rådgiver, seksjon for helse

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er et minefelt i det verdikonservative Latin-Amerika.

Les mer her

Publisert 9. oktober 2015 - kommentarer

Psykisk helse er livsviktig – for alle overalt

God psykisk helse er en grunnleggende faktor for positiv utvikling i alle livets faser.

Les mer her

Publisert 28. september 2015 - kommentarer

Sikker sex gjør verden bedre

I Nigeria får hver kvinne i gjennomsnitt 6 barn. Over 220 millioner jenter som ikke ønsker å bli gravide har ikke tilgang til prevensjonsmidler.

Les mer her

Publisert 1. juli 2015 - kommentarer

Catch 22 for kvinner i Sudan: Voldtektsofre straffes

For 100 år siden risikerte ugifte kvinner i Norden som ble gravide, å bli utstøtt av familie og venner. Stigmaet knyttet til det å bli alenemor var enormt. Ved Københavns rikshospital kunne enslige kvinner føde anonymt i håp om å unngå skammen. Noen fødte der for å redde en gift barnefar fra rettsforfølgelse, slik Astrid Lindgren gjorde i 1926 da hun som ugift 19-åring fikk sin sønn Lasse.

Les mer her

Publisert 27. mai 2015 - kommentarer

Først resultater, så penger

I flere norske bistandsprosjekter gir vi bonuser til helsearbeidere i utviklingsland for at de skal gjøre en ekstra innsats for mødre og barn. Vi har lovet å betale regjeringene i Brasil og Guyana flere milliarder kroner dersom de reduserer klimautslippene.

Les mer her

Publisert 3. mars 2015 - kommentarer

Sultens pris

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

I februar 2014 besøkte jeg Mosambik. Da talte jeg 17 store byggekraner fra utsikten jeg hadde på hotellet i Maputo. Det var byggevirksomhet over alt. Det var også mange utenlandske forretningsdelegasjoner på hotellet som vitnet om stor interesse for landet og spesielt mulighetene innen gass og olje.

Les mer her

Publisert 18. februar 2015 - kommentarer

Fødsler i Nepal – hvorfor de fleste føder hjemme

I Nepal synker mødredødeligheten, men 64% av fødslene foregår fortsatt uten kyndig helsepersonell tilstede. Dette er som regel i rurale områder med store geografiske avstander, dårlig infrastruktur og lav bevissthet om helsetjenesten som tilbys. Maktstrukturer innad i familien og en lav grad av beslutningsmyndighet hos de vordende mødrene bidrar til å opprettholde tradisjonen med hjemmefødsler.

Les mer her

Publisert 10. desember 2014 - kommentarer

Overlevelse og verdighet med rettighetsbaserte helsetjenester

Av Bjørg Sandkjær Seniorrådgiver, seksjon for helse

Tilgang til helsetjenester øker. Vaksinedekningen nærmer seg 80 prosent i lavinntektsland. Flere får hivmedisiner. Andelen som bor innen rekkevidde av en helsestasjon har også økt, men fortsatt er det mange som ikke får de helsetjenestene de trenger.

Les mer her

Publisert 19. november 2014 - kommentarer

Milliarder i vasken og rett i dass

I dag er det Verdens Toalettdag. 2,5 milliarder mennesker har ikke tilfredsstillende sanitære forhold og 800 millioner mennesker har begrenset tilgang til rent drikkevann. Vann og avløp henger nøye sammen, og hver dag dør det rundt 10,000 mennesker på grunn av vannbårne sykdommer som malaria, dysenteri, kolera og ulike former for diare.

Les mer her

Publisert 10. oktober 2014 - kommentarer

Ingen helse uten psykisk helse

Medforfatter: Professor Arne Holte, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

Les mer her