Demokrati og styresett

Abonnér på bloggen!

Publisert 24. april 2014 - kommentarer

Valgets kvaler i Palestina

Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Med Oslo-avtalen undertegnet i 1993 mellom Israel og den palestinske frigjøringsbevegelsen (PLO) ble det åpnet opp for valg til en lovgivende forsamling (PLC), president og kommunestyrer i det okkuperte Palestina. Alt inngikk som del av det avgrensa sjølstyret som palestinerne skulle få, inntil israelerne og palestinerne var blitt enige om en endelig fredsavtale.

Les mer her

Publisert 11. april 2014 - kommentarer

Nepal: Fra væpnet opposisjon til posisjon gjennom valg

Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Nepal, fjell-landet, som ligger inneklemt mellom India og Kina, med knapt 30 millioner innbyggere, har ned gjennom historien vært stekt preget av en ekstrem lagdeling, med en liten elite som kontrollerer makten og ressursene, og en stor og sammensatt befolkning, hvor mange var ekskludert fra innflytelse.

Les mer her

Publisert 3. april 2014 - kommentarer

Valg – demokratiets varemerke

Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Demokratiets grunnverdier med folkestyre, åpenhet, ansvar og like rettigheter er sentrale verdier i en rettighetsbasert utviklingsbistand. Støtte til å gjennomføre valg inngår i utviklingssamarbeidet med mange land.

Les mer her

Publisert 28. februar 2014 - kommentarer

Realisme, ikke uansvarlig idealisme

Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

I artikkelen «– Uansvarlig idealisme» skriver Morgenbladet 21. februar om norsk engasjement i Afghanistan. Manglende sivil-militær koordinering holdes av forskere frem som årsaken til at mål ikke ble nådd. Artikkelen reiser viktige problemstillinger, men lar andre, viktige begrensninger ligge.

Les mer her

Publisert 14. februar 2014 - kommentarer

«Sårbare» stater og situasjoner

Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Begrepet «sårbarhet» har plaget meg lenge. Hva betyr det at en stat eller situasjon er «sårbar»? Er en «sårbar» stat lik en annen?

Les mer her

Publisert 30. januar 2014 - kommentarer

Staten, er det deg?

Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Norge har i år sitt grunnlovsjubileum; i 200 år har staten Norge eksistert. I mange deler av verden bidrar vi med bistand til demokratiutvikling, statsbygging og godt styresett. Men hva er det egentlig? Og gjør vi det riktig?

Les mer her

Publisert 17. januar 2014 - kommentarer

Alt henger sammen med alt, sa Gro, men må vi gjøre alt overalt for det?

Sigurd Kihl
Av Sigurd Kihl Rådgiver i avdeling for sivilt samfunn

Det vakte en del oppsikt da Verdensbanken i april 2013 lanserte slutten på kronisk ekstremfattigdom i 2030 som ett av sine overordnede mål. Det er nærliggende å spørre: Hvor realistisk er det?

Les mer her