Demokrati og styresett

Abonnér på bloggen!

Publisert 18. desember 2017 - kommentarer

Vanskelige arbeidsforhold for sivilt samfunn skaper nye utfordringer

Hildegunn Tobiassen
Av Hildegunn Tobiassen Fagdirektør, avdeling for sivilt samfunn

En verdensomfattende utvikling som betyr økt risiko for organisasjoners arbeid på landnivå.

Les mer her

Publisert 23. mars 2017 - kommentarer

Støtte til sivilt samfunn: Utfordringer og muligheter

Ida-Eline Engh
Av Ida-Eline Engh Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn

Norads Policy Forum «Mer makt til lokale organisasjoner?» mandag 13. mars markerte begynnelsen på Norads arbeid med nye prinsipper for støtte til sivilt samfunn.

Les mer her

Publisert 26. september 2016 - kommentarer

Å vinne freden

Frida Skjæraasen
Av Frida Skjæraasen Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn

#åVinneFreden, er den vakreste kampen av alle kamper, skrev en av FARC-lederne på sin Twitter-konto 25. august, da geriljagruppen og regjeringen kunngjorde at de hadde blitt enige om Colombias fredsavtale.

Les mer her

Publisert 20. oktober 2014 - kommentarer

Ny president – ny optimisme blant palmeoljemotstandere

Frida Skjæraasen
Av Frida Skjæraasen Rådgiver i Avdeling for sivilt samfunn

Jaipin og Andi skal i fengsel. De gikk til en ulovlig aksjon mot palmeoljeselskapet som hogget ned regnskogen. Men de er optimistiske, for i dag får Indonesia en ny president som har lovet at urfolk skal få det bedre.

Les mer her

Publisert 30. juli 2014 - kommentarer

Korrupte eliter og fordeling av makt

Sigurd Kihl
Av Sigurd Kihl Rådgiver i avdeling for sivilt samfunn

Hva slags samfunnsutvikling bidrar vår utviklingspolitikk til, og hvordan kan vi sikre oss at vår støtte ikke forrykker maktbalansen i feil retning?

Les mer her

Publisert 12. mai 2014 - kommentarer

Hvor utviklet er vi?

Gry Tina Tinde
Av Gry Tina Tinde Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

Kunstprosjektet ”European Attraction Limited” maner til debatt ved å gjenskape en afrikansk landsbyscene fra grunnlovsfeiringen i Kristiania i 1914. Prosjektet er å skape «en menneskelig zoologisk hage» i Frognerparken i Oslo fra 15. mai i år. CNN, Al-Jazeera og Reuters er ventet til åpningen.

Les mer her

Publisert 2. mai 2014 - kommentarer

Stor seier for kritisk journalistikk i Pakistan

Ivar Evensmo
Av Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Det kommer sjelden gode pressenyheter fra Pakistan. Desto mer gledelig å kunne dele en historie om hva arbeidet til i hovedsak en enkelt journalist kan føre til av positive endringer for millioner av fattige mennesker i dette landet.

Les mer her

Publisert 24. april 2014 - kommentarer

Valgets kvaler i Palestina

Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Med Oslo-avtalen undertegnet i 1993 mellom Israel og den palestinske frigjøringsbevegelsen (PLO) ble det åpnet opp for valg til en lovgivende forsamling (PLC), president og kommunestyrer i det okkuperte Palestina. Alt inngikk som del av det avgrensa sjølstyret som palestinerne skulle få, inntil israelerne og palestinerne var blitt enige om en endelig fredsavtale.

Les mer her

Publisert 11. april 2014 - kommentarer

Nepal: Fra væpnet opposisjon til posisjon gjennom valg

Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Nepal, fjell-landet, som ligger inneklemt mellom India og Kina, med knapt 30 millioner innbyggere, har ned gjennom historien vært stekt preget av en ekstrem lagdeling, med en liten elite som kontrollerer makten og ressursene, og en stor og sammensatt befolkning, hvor mange var ekskludert fra innflytelse.

Les mer her

Publisert 3. april 2014 - kommentarer

Valg – demokratiets varemerke

Petter Bauck (Foto: Sandra Aslaksen)
Av Peter Bauck Seniorrådgiver, Seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Demokratiets grunnverdier med folkestyre, åpenhet, ansvar og like rettigheter er sentrale verdier i en rettighetsbasert utviklingsbistand. Støtte til å gjennomføre valg inngår i utviklingssamarbeidet med mange land.

Les mer her