Publisert 18. februar 2016 - kommentarer

Vi må hjelpe smartere og prioritere tøffere

Jon Lomøy
Av Jon Lomøy Direktør

Det globale utviklingsbildet er i rask endring. Det internasjonale bistandsapparatet står derfor også overfor store endringer – kanskje en revolusjon. Det vil påvirke norsk utviklingspolitikk.

Les mer her

Publisert 11. februar 2016 - kommentarer

Fredskorpset i spagaten mellom UD og sivilsamfunnet?

Av Elling N. Tjønneland Seniorforsker på Chr. Michelsen Institute (CMI)

Fredskorpset har hatt ein stolt plass i norsk utviklingshjelps historie. Det oppsto i 1963 som plattform for å sende idealistisk norsk ungdom til fattige land.

Les mer her

Publisert 8. februar 2016 - kommentarer

El Nino rammer stadig flere mennesker

Bodil Maal
Av Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Har en opplevd sult på nært hold, glemmer en det aldri. Selv har jeg et bilde på netthinnen av sultende kvinner i Bangladesh fra slutten av 1980-tallet. Kvinnene hadde gjennomlevd en måned med flom. De bodde på bredden av Brahmaputra nord i landet og hadde mistet det lille de eide. En stor andel av kvinnene hadde i tillegg framskreden struma.

Les mer her

Publisert 6. november 2015 - kommentarer

Bærekraftsmålene – kostnader og strategiske valg

Lars Loe
Av Lars Andreas Loe Fagdirektør ved seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Les mer her

Publisert 23. oktober 2015 - kommentarer

900 millioner ekstremfattige – bare en sluttspurt igjen?

Lars Loe
Av Lars Andreas Loe Fagdirektør ved seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Det internasjonale samfunnet har nå samlet seg bak et mål om å eliminere ekstremfattigdom i 2030. Nye tall bekrefter at framgangen fortsetter. Men skal verden ha håp om å nå målet, må den forberede seg på at siste etappe blir en bratt motbakke.

Les mer her

Publisert 22. september 2015 - kommentarer

Verden har fått en ny visjon

Marte Lis Torskenæs
Av Marte Lia Torskenæs Seniorrådgiver på seksjon for likestilling og rettigheter.

Allerede før de er vedtatt har de nye bærekraftsmålene gått inn i historien. De er overambisiøse, kontroversielle- og helt nødvendige.

Les mer her

Publisert 23. juli 2015 - kommentarer

God gjenoppbygging i Nepal må baseres på lokal kunnskap

Fredrikke Kilander
Av Fredrikke Kilander Seniorrådgiver på seksjon for styrking av sivilt samfunn

Norge har gitt 230 millioner kroner til humanitær innsats og tidlig gjenoppbygging i Nepal etter jordskjelvene som rammet landet 25. april og 12. mai i år. En stor andel av disse midlene blir kanalisert gjennom norske- og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner som har partnere i Nepal.

Les mer her

Publisert 24. juni 2015 - kommentarer

Konflikt kan være konstruktivt

I den siste tiden har debatten mellom stat og sivilt samfunn blusset opp i Bistandsaktuelt.

Les mer her

Publisert 17. april 2015 - kommentarer

Kunnskapens begrensninger

Anne Wetlesen
Av Anne Wetlesen Seniorrådgiver, Seksjon for miljø og matsikkerhet

Norad vil utføre sitt arbeid basert på kunnskap. Blant nasjonal og internasjonal forskning finnes det myriader av kunnskap å hente, og det produseres stadig nytt. For en travel byråkrat er det en utfordring å følge med, sortere og vurdere.

Les mer her

Publisert 12. mars 2015 - kommentarer

Hvilken merverdi har egentlig norske organisasjoner?

Ivar Evensmo
Av Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Norske bistandsorganisasjoner skal ha merverdi i sitt samarbeid med partnere i fattige land. Altså verdi ut over tilførsel av bistandspenger. Men hva betyr dette i praksis?

Les mer her