Narve Nub KvesethRotwitt

Narve Rotwitt

Seniorrådgiver på avdeling for sivilt samfunn

Innlegg av Narve Rotwitt

Publisert 13. mai 2019 - 0 kommentarer

Reiseblogg – på tur med Norges Vel for å finne «the missing middle»

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er som regel bærebjelken i de fleste økonomier. I mange utviklingsland og spesielt i Afrika, har likevel de store selskapene med flere enn hundre ansatte og de små med inntil fem ansatte fått mest oppmerksomhet.

Les mer her