Melissa Søvik

Melissa Søvik

Førstekonsulent på seksjon for sivilt samfunn, naturressursforvaltning og kapitalstrømmer

Innlegg av Melissa Søvik

Publisert 5. juni 2020 - 0 kommentarer

Hvorfor bevaring av tropisk skog er viktig i bekjempelse av pandemier

De fleste er enige i at bevaring av regnskog er helt essensielt for både et stabilt klima og bevaring av biologisk mangfold. Flere faktorer tyder også på at regnskogen spiller en viktig rolle i bekjempelsen av pandemier.

Les mer her