Martin Larnemark

Martin Larnemark

Underdirektør i resultatseksjonen i avdeling for metode og resultater

Martin jobber med resultatspørsmål i avdelingen for metode og resultater. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitet i Uppsala. I tillegg til erfaringer med resultatspørsmål, har han først og fremst jobbet med politikk og bistand rettet mot multilaterale organisasjoner og mellomstatlig samarbeid. Siden 2006 har han innehatt forskjellige posisjoner i det svenske finansdepartementet, Sida, den svenske ambassaden i Etiopia og EU-kommisjonen i Brussel, før han begynte i Norad i 2013.

Innlegg av Martin Larnemark

Publisert 26. juni 2019 - 0 kommentarer

Resultatstyring – Alle er enige om at det er en god idé

I teorien er det enkelt. I praksis oppleves det ofte som vanskelig, og iblant frustrerende. Bruker vi for mye ressurser på å måle resultatene av bistanden? Får vi god nok informasjon ut av disse forsøkene? Gjør kravene til resultatmåling at vi blir for rigide og lite tilpasningsdyktige når vi møter på utfordringer i det daglige arbeidet?

Les mer her

Publisert 5. desember 2014 - 5 kommentarer

Hva er et resultat?

Hva er egentlig et resultat av bistand til fattige land? En lov som har blitt vedtatt, en vei som har blitt bygd, en mer effektiv domstol, økt respekt for en gruppes rettigheter, økt handel mellom to land, stanset spredning av ebola-viruset, et berget liv eller minsket fattigdom?

Les mer her