Marit Marie Strand

Seniorrådgiver, enhet for multilaterale partnere

Innlegg av Marit Marie Strand

Publisert 1. april 2020 - 0 kommentarer

Det er fortsatt riktig å jobbe riktig

Det internasjonale samfunnet mobiliserer nå sin innsats for å hjelpe land som allerede er i en sårbar situasjon med å håndtere koronaviruset og krisene som følger. Hvordan vi forstår koronapandemien er avgjørende for hvordan den håndteres.

Les mer her