Lars Loe

Lars Andreas Loe

Fagdirektør ved seksjon for utviklingsstrategi og styresett

Lars er samfunnsøkonom med sosiologi og historie som tilleggsfag. I Norad jobber han med utviklingsøkonomi og økonomisk styresett ved seksjon for utviklingsstrategi og styresett. Lars har tidligere arbeidet i Finansdepartementet og ved Høyskolen i Oslo.  Han har særlig arbeidet med makroøkonomiske analyser og politikk, arbeidsmarked, inntektsfordeling og offentlig økonomi.

Innlegg av Lars Andreas Loe

Publisert 23. oktober 2015 - 1 kommentarer

900 millioner ekstremfattige – bare en sluttspurt igjen?

Det internasjonale samfunnet har nå samlet seg bak et mål om å eliminere ekstremfattigdom i 2030. Nye tall bekrefter at framgangen fortsetter. Men skal verden ha håp om å nå målet, må den forberede seg på at siste etappe blir en bratt motbakke.

Les mer her

Publisert 3. juni 2014 - 2 kommentarer

Industrialisering i Afrika – like vanskelig som viktig

Næringslivet i Afrika sør for Sahara må bli en kraftigere vekstmotor dersom fattigdomsutfordringen skal kunne møtes. Det krever et annet nærings- og handelsmønster, med et markant skifte imot mer industri og industribasert handel.

Les mer her

Publisert 24. januar 2014 - 10 kommentarer

Kan ekstremfattigdommen være utryddet i 2030?

Utviklingsarbeid er komplisert, vanskelig og ofte fylt av dilemmaer og motstridende krefter. Nettopp derfor tas nye ideer og løsninger imot med takk.

Les mer her