Kari S. Johansen

Kari Synnøve Johansen

Rådgiver på seksjon for klima, skog og grønn økonomi

Innlegg av Kari Synnøve Johansen