Jon Lomøy

Jon Lomøy

Direktør

Innlegg av Jon Lomøy

Publisert 11. februar 2019 - 0 kommentarer

Makt til kvinner kan hindre overbefolkning

Når kvinner selv får bestemme, får de færre barn. Befolkningsveksten i verden går ned. I global sammenheng er dette bra, både for klodens utvikling og fremtidens generasjoner. Unntaket er i land i Afrika sør for Sahara. Der er også fattigdommen høyest og utsiktene til å nå bærekraftsmålene lavest.

Les mer her

Publisert 8. november 2018 - 0 kommentarer

Er byen løsningen?

Stadige flere av oss bor i by. Lykkes vi ikke med gode løsninger her, lykkes vi ikke med bærekraftsmålene.

Les mer her

Publisert 11. oktober 2018 - 0 kommentarer

Smartere bistand

Vi må bruke kunnskap og teknologi for å hele tiden gjøre bistanden enda bedre - og smartere.

Les mer her

Publisert 8. august 2018 - 0 kommentarer

Verden er ikke i rute

Da verdens land møttes i sommer for å gjøre opp status for bærekraftsmålene på vei mot 2030 var beskjeden klar: Verden er ikke i rute.

Les mer her

Publisert 29. juni 2018 - 0 kommentarer

Forbudte forelskelser

Jeg håper mange vil gå i årets Pride-parade. Det er viktig, fordi det fortsatt er så mange som ikke kan gå i slike parader.

Les mer her

Publisert 23. mai 2018 - 0 kommentarer

Mange skritt på vei mot målet

5500 mennesker var med på nattevandring for bærekraftsmålene i Ålesund. Hvert trinn er et skritt nærmere målene.

Les mer her

Publisert 16. februar 2018 - 1 kommentarer

Bistand er risikabelt

42 prosent av Norges befolkning tror bistanden gir både gode og dårlige resultater. De har helt rett. Bistand betyr alltid en viss risiko for å feile.

Les mer her

Publisert 18. februar 2016 - 0 kommentarer

Vi må hjelpe smartere og prioritere tøffere

Det globale utviklingsbildet er i rask endring. Det internasjonale bistandsapparatet står derfor også overfor store endringer – kanskje en revolusjon. Det vil påvirke norsk utviklingspolitikk.

Les mer her