Ivar Evensmo

Ivar Evensmo

Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Ivar er fagrådgiver på tema ytringsfrihet og frie medier.

Innlegg av Ivar Evensmo

Publisert 8. desember 2016 - 3 kommentarer

Sterke krefter vil svekke demokratiet

Norad-konferansen 2016 har sivilt samfunns rolle i bistanden som tema.

Les mer her

Publisert 12. mars 2015 - 10 kommentarer

Hvilken merverdi har egentlig norske organisasjoner?

Norske bistandsorganisasjoner skal ha merverdi i sitt samarbeid med partnere i fattige land. Altså verdi ut over tilførsel av bistandspenger. Men hva betyr dette i praksis?

Les mer her

Publisert 2. mai 2014 - 0 kommentarer

Stor seier for kritisk journalistikk i Pakistan

Det kommer sjelden gode pressenyheter fra Pakistan. Desto mer gledelig å kunne dele en historie om hva arbeidet til i hovedsak en enkelt journalist kan føre til av positive endringer for millioner av fattige mennesker i dette landet.

Les mer her