Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)

Ivar Jørgensen

Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Ivar bidrar med faglig ledelse for for skog og naturforvaltning i Norad og rådgivning til Klima og Miljødepartementet, Utenriksdepartementet og de norske ambassadene i spørsmål om bistand og klimatiltak knyttet til skog. Dette omfatter for eksempel skog og utvikling, skog og klima, skog og matsikkerhet, og skog og landskapsforvaltning. Ivar har mastergrad i skogbruk fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet NMBU på Ås, og har tidligere jobbet i Statskog SF som skogforvalter.  Han har også jobbet med skog- og miljøforvaltning i Nepal som ansatt for FAO. Ivar jobbet også åtte år i Noragric – Department for International Environment and Development Studies på NMBU, og fire år som ambassaderåd på den norske ambassaden i Tanzania, før han kom til avdeling for klima, energi og miljø (KEM) i Norad. Ivar vil blogge om internasjonal bistand, skog, klima og miljø.

Innlegg av Ivar Jørgensen

Publisert 24. februar 2020 - 1 kommentarer

Hvor mange trær skal vi plante?

Det foreligger planer om å plante milliarder av trær fremover. Jeg er stor tilhenger av å plante trær, så lenge vi planter riktig tre på riktig sted. Det er ikke så lett som du tror.

Les mer her

Publisert 27. januar 2020 - 2 kommentarer

Ny skoglov i Kina – hvordan påvirker det vårt arbeid?

Kina er i ferd med å endre sin skoglov for første gang på over 20 år. Det er gode nyheter. Det er blitt forbudt å kjøpe og bearbeide tømmer fra ulovlige kilder. Tømmerimport til Kina er en viktig driver av avskoging både i Asia og i andre deler av verden. Kina er verdens største tømmerimportør.

Les mer her

Publisert 20. mars 2018 - 1 kommentarer

Ni grunner til at vi trenger trær i byene

Den 21. mars er det den internasjonale skogdagen. Årets tema er skog og bærekraftige byer. Stadig større andel av menneskene bor i byer, og i områder som gradvis urbaniseres.

Les mer her

Publisert 16. februar 2018 - 0 kommentarer

Sør-Korea – et eksempel på vellykket skogsatsing

Sør-Korea økte sitt skogareal fra 35 prosent i 1955 og opp til nesten 65 prosent i dag. Samtidig har volumet av trevirke per arealenhet mer enn tidoblet seg.

Les mer her

Publisert 20. mars 2017 - 0 kommentarer

Årets skogdag handler om skog og energi

Burde Norge gjøre mer for å se disse områdene i sammenheng? Jeg mener det, for både energi og skog er hovedpilarer i norsk utviklingspolitikk.

Les mer her

Publisert 6. februar 2017 - 1 kommentarer

Private miljøinvesteringer øker kraftig

Organisasjonen Forest Trends publiserte nylig en rapport som viser at investeringer som både har et miljømotiv og et økonomisk motiv stiger kraftig. Investeringer som fyller kriteriene om at miljø skal være et spesifikt mål for investeringen steg med 62% fra 2013 til 2015.

Les mer her

Publisert 18. desember 2015 - 0 kommentarer

Hvordan gikk det i Paris?

Det er all grunn til å være fornøyd med resultatet av klimatoppmøtet i Paris. Til tross for at en del mener dette er for lite og for seint, så ligger det mange elementer i avtalen som gir grunn til optimisme.

Les mer her

Publisert 30. november 2015 - 1 kommentarer

Hvordan skal REDD+ finansieres i framtida?

I oppkjøringen til klimatoppmøtet i Paris denne uken har det vært mye fokus på hvordan tiltak for å redusere klimaendringer og å tilpasse seg klimaendringer skal finansieres. Uten en god avtale som sikrer nye penger til dette vil det være vanskelig å få til noen avtale.

Les mer her

Publisert 4. november 2015 - 1 kommentarer

Kina og India med ambisiøse satsinger på skog i sine nasjonale klimaplaner

Før klimatoppmøtet i Paris har svært mange land levert sin nasjonale klimaplan, Intended Nationally Determined Contribution – forkortet til INDC. Innen fristen 1.10 hadde 147 land som står for 86% av verdens utslipp levert sine planer.

Les mer her