Ida-Eline Engh

Ida-Eline Engh

Seniorrådgiver, avdeling for sivilt samfunn

Ida-Eline er seniorrådgiver i Avdeling for sivilt samfunn. Der jobber hun blant annet med resultatmåling, resultatformidling og menneskerettigheter inkludert tros- og livssynsminoriteters rettigheter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Hun har vært i Norad siden 2011 og leder nå arbeidet med Norads nye prinsipper for støtte til sivilt samfunn. Ida-Eline er utviklingsgeograf med erfaring fra forskning, FN og sivilsamfunnsorganisasjoner. Hun har en doktorgrad om retten til mat for HIV-rammete i Uganda og Sør-Afrika fra Senter for menneskerettigheter.

Innlegg av Ida-Eline Engh

Publisert 23. mars 2017 - 0 kommentarer

Støtte til sivilt samfunn: Utfordringer og muligheter

Norads Policy Forum «Mer makt til lokale organisasjoner?» mandag 13. mars markerte begynnelsen på Norads arbeid med nye prinsipper for støtte til sivilt samfunn.

Les mer her

Publisert 21. desember 2016 - 2 kommentarer

Sivilt samfunn: Aktører, roller og resultater

I rommet mellom det private og det offentlige spiller hele spekteret av «det sivile samfunn» en avgjørende rolle.

Les mer her