Hildegunn Tobiassen

Hildegunn Tobiassen

Fagdirektør, avdeling for sivilt samfunn

Innlegg av Hildegunn Tobiassen

Publisert 11. september 2018 - 0 kommentarer

Sosiale bevegelser og aktivistenes tid

Metoo er et slående eksempel på hvordan én kampanje kan lede til en bevegelse og til endring. Dette er de sosiale bevegelser og aktivistenes tid, der en enkeltsak eller til og med et enkeltbilde, kan få omfattende oppmerksomhet og bli gjenstand for diskusjon.

Les mer her

Publisert 6. april 2018 - 0 kommentarer

40 millioner grunner til at sivilsamfunn er den virkelige opposisjonen i Malawi?

Finansministeren i Malawi planla å utbetale 40 millioner kroner til parlamentarikere som støttet regjeringens syn på at det ikke er behov for valgreform. Nå reagerer sivilsamfunnet.

Les mer her

Publisert 18. desember 2017 - 0 kommentarer

Vanskelige arbeidsforhold for sivilt samfunn skaper nye utfordringer

En verdensomfattende utvikling som betyr økt risiko for organisasjoners arbeid på landnivå.

Les mer her