Hildegunn Tobiassen

Hildegunn Tobiassen

Fagdirektør, avdeling for sivilt samfunn

Innlegg av Hildegunn Tobiassen

Publisert 18. desember 2017 - 0 kommentarer

Vanskelige arbeidsforhold for sivilt samfunn skaper nye utfordringer

En verdensomfattende utvikling som betyr økt risiko for organisasjoners arbeid på landnivå.

Les mer her