Hege Bakke Sørreime

Hege Bakke Sørreime

Seniorrådgiver, enhet for multilaterale partnere

Innlegg av Hege Bakke Sørreime