Gry Tina Tinde

Gry Tina Tinde

Seniorrådgiver, Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

Arbeidsområder i Norad Gry har arbeidet i Norad siden april 2013, og var medredaktør for resultatrapporten om helse og utdanning som kom ut i desember samme år.  Ansvaret videre er å bidra til at norsk bistandssamarbeid baseres på forskning, ved å formidle kunnskap mellom forskere og bistandsrådgivere og legge til rette for debatt via diverse plattformer og møteplasser. Utdanning Gry har en bachelorgrad i statsvitenskap, fransk og tysk fra Universitetet i Oslo, mastergrad i antropologi og journalistikk fra Universitetet i Montana, USA, og eksamen i EU-administrasjon Europa-college i Brügge, Belgia. Relevant yrkeserfaring Hun kom til Norad fra Den inter-amerikanske utviklingsbanken i Washington, D.C., hvor hun var mangfoldsrådgiver i tre år. Der startet hun en rekke initiativ for bedre inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, kvinner, personer av afrikansk og/eller urfolkopprinnelse, asiatere, lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LGBT) og personer med forskjellig tro og livssyn. Tidligere var hun spesialrådgiver for likestilling for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Genève, og seniorrådgiver i Østersjørådet i Stockholm. Fra 1998-2002 var hun kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet, og arbeidet før det som forsker i Norsk utenrikspolitisk institutt, talsperson for UNHCR i Serbia og Montenegro, og medarbeider i FNs informasjonsavdeling i New York og i FNs valgoperasjon i Kambodsja. Blogger om: Gry vil blogge om spennende forskningsfunn som kan forbedre utviklingssamarbeid på tvers av landegrensene. Hun er opptatt av at kunnskap, innsats og erfaring hos marginaliserte grupper blir verdsatt og synlig på lik linje med makthaveres. I innleggene vil hun knytte talent fra lav- og mellominntektsland til bistandsdebatten i Norge, og se hvor det kan lede. Gry har for eksempel lyst til å bli kjent med diaspora-miljøer i Norge som engasjerer seg i utviklingen i sine hjemland, og blogge om hva de får til og satser på videre. Tips gjerne Gry om forskere og pådrivere fra Afrika, Asia/Stillehavsregionen, Latin-Amerika og Karibia som har en viktig melding Norad og et norsk publikum.

Innlegg av Gry Tina Tinde

Publisert 4. desember 2014 - 0 kommentarer

Nye banker, nye sjanser

I 2015 blir to nye, internasjonale finansinstitusjoner operative, med sete i Shanghai og Beijing i Kina. Hvilken strategi vil medlemslandene bruke når de rekrutterer ledere og ansatte til disse bankene? Er de kjent med studiene som viser at flere kvinnelige ledere gir mer lønnsomhet?

Les mer her

Publisert 20. juni 2014 - 1 kommentarer

Hvordan analysere de utilsiktede virkningene av bistand?

«Giverne kan bli mer åpne for negative tilbakemeldinger om et tiltak,» sa Lamessa Endalew, agronom fra Etiopia og bistandsrådgiver i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han la til at kommunikasjon til partnerne i sør bør understreke at man lærer mye av evalueringer. Dessuten er det viktig å huske på at et afrikansk folks kultur og frykt for at prosjekter stoppes, kan gjøre at man fremhever de positive resultatene, sa Endalew.

Les mer her

Publisert 12. mai 2014 - 0 kommentarer

Hvor utviklet er vi?

Kunstprosjektet ”European Attraction Limited” maner til debatt ved å gjenskape en afrikansk landsbyscene fra grunnlovsfeiringen i Kristiania i 1914. Prosjektet er å skape «en menneskelig zoologisk hage» i Frognerparken i Oslo fra 15. mai i år. CNN, Al-Jazeera og Reuters er ventet til åpningen.

Les mer her

Publisert 20. februar 2014 - 0 kommentarer

Lang reise, sterk kontrast

- Tilgang på strøm utgjør den største forskjellen mellom å studere i Malawi og Norge, sier Tinna Manani fra Malawis hovedstad Lilongwe.

Les mer her