Gørild Dagmar Mathisen

Gørild Dagmar Mathisen

Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og rettigheter

Gørild jobber med menneskerettigheter spesielt knyttet til kvinners rettigheter, kjønnsperspektiv, seksuelle minoriteter og fred og forsoning.

Innlegg av Gørild Dagmar Mathisen

Publisert 8. desember 2015 - 0 kommentarer

Brenner du maten så bør du få svi

Vold i nære relasjoner er utbredt i alle land. Å forebygge vold er det viktigste og mest krevende målet for bistandsinnsatsen på dette feltet. Nyere kunnskap bidrar til å øke vår forståelse omkring utbredelse og årsaker, og om sosiale normer og holdninger som legitimerer vold. Denne kunnskapen må danne grunnlaget for fremtidige tiltak for å forebygge vold.

Les mer her

Publisert 12. desember 2014 - 0 kommentarer

Menneskerettighetsbasering av utviklingssamarbeidet er hjelp til selvhjelp

I dag den 12. desember la regjeringen frem Meld. St 10: Muligheter for alle – menneskerettigheter som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken.

Les mer her