Gjesteblogger

Innlegg av Gjesteblogger

Publisert 19. juni 2020 - 1 kommentarer

Norsk bistand bidrar til bedre værvarsling i Bangladesh

Syklonen Amphan rammet nylig Bangladesh og India. Takket være god værvarsling var det svært få omkomne i forbindelse med uværet.

Les mer her

Publisert 18. februar 2015 - 0 kommentarer

Fødsler i Nepal – hvorfor de fleste føder hjemme

I Nepal synker mødredødeligheten, men 64% av fødslene foregår fortsatt uten kyndig helsepersonell tilstede. Dette er som regel i rurale områder med store geografiske avstander, dårlig infrastruktur og lav bevissthet om helsetjenesten som tilbys. Maktstrukturer innad i familien og en lav grad av beslutningsmyndighet hos de vordende mødrene bidrar til å opprettholde tradisjonen med hjemmefødsler.

Les mer her

Publisert 19. november 2014 - 0 kommentarer

Milliarder i vasken og rett i dass

I dag er det Verdens Toalettdag. 2,5 milliarder mennesker har ikke tilfredsstillende sanitære forhold og 800 millioner mennesker har begrenset tilgang til rent drikkevann. Vann og avløp henger nøye sammen, og hver dag dør det rundt 10,000 mennesker på grunn av vannbårne sykdommer som malaria, dysenteri, kolera og ulike former for diare.

Les mer her

Publisert 9. september 2014 - 0 kommentarer

Var syns forskning från Afrika i informationsflödet?

Vi är intresserade av att ta del av forskning och forskningsresultat producerad i Afrika.

Les mer her

Publisert 18. februar 2014 - 0 kommentarer

Kan global politikk forpliktes til å fremme helse?

Global politikk skal ikke undergrave, men fremme folks helse og velferd i alle deler av verden. Det er ikke vanskelig å enes om dette som et overordnet prinsipp. Likevel er det god grunn til å spørre om en slik intensjon er innenfor rekkevidde som forpliktende mål for global politikk.

Les mer her