Bodil Maal

Bodil Maal

Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Bodil Maal arbeider i seksjon for miljø- og matsikkerhet. Hun er seniorrådgiver på feltet kvinner og likestilling i landbruk. Hun  er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo og kom til Norad i 1995 etter å ha arbeidet i ulike deler av norsk fiskerinæring i ti år. Bodil har arbeidet og bodd fire år i Bangladesh og fem år i Tanzania, hvor hun arbeidet ved ambassaden i Dar es Salaam. Hun har også gjennomført mange studier, gjennomganger og evalueringer på landsbygda i Bangladesh og i ulike afrikanske land. Hun er opptatt av kjønnspørsmål, fattigdomsproblematikk, distriktsutvikling, jordbruk, fiskeri, styresett og økonomisk utvikling.

Innlegg av Bodil Maal

Publisert 19. desember 2019 - 0 kommentarer

Kvinnelige småbrukere regnes som mannens «assistent»

Verdensbanken skriver i en ny rapport at dersom utviklingen i Afrika følger samme trend som i dag vil global fattigdom primært være et afrikansk fenomen innen 2030. Selv om det har vært prosentvis nedgang i antall fattige i Afrika, gjør befolkningsøkningen at det absolutte antallet øker. I 1990 levde 278 millioner mennesker i fattigdom, i 2015 hadde antallet økt til 413 millioner.

Les mer her

Publisert 9. april 2019 - 0 kommentarer

Klimafinansieringen svikter kvinnene

Kvinnelige småbønder i afrikanske land opplever at klimautfordringene blir større år for år. Men klimafinansieringen svikter. Pengene kommer ikke fram dit de trengs.

Les mer her

Publisert 4. september 2018 - 0 kommentarer

Et hav av utfordringer

De jobber med presenning og plastbøtter som utstyr. Om lag halvparten av de som jobber i småskala fiskeindustri – 50 millioner – er kvinner. Til nå har de vært nær usynlige. Nå løftes de fram.

Les mer her

Publisert 10. april 2018 - 0 kommentarer

Betydningen av småskalafisket i sør

Rundt 120 millioner mennesker verden over er direkte avhengig av fiske som levebrød.

Les mer her

Publisert 21. februar 2018 - 0 kommentarer

Kvinnelige entreprenører: Støtt Afrikas egen agenda!

«Vi trenger egne kvinnebanker så vi slipper å gå til kommersielle banker. Vi trenger banker som støtter og hjelper kvinner,» sier hun engasjert. «Mange bankansatte ønsker ikke å gjøre arbeidet som skal til for å støtte oss».

Les mer her

Publisert 11. januar 2018 - 0 kommentarer

Stopp det afrikanske matsvinnet

Nær halvparten av maten som produseres i afrikanske land går tapt på veien fra åker til forbruker.

Les mer her

Publisert 24. november 2017 - 0 kommentarer

Klimasmart og organisk jordbruk i Nepal

International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) arbeider med forebygging og tilpasning til klimaendringer i Hindu-Kush- Himalya (HKH). I de åtte medlemslandene arbeider organisasjonen sammen med et stort antall nasjonale partnere.

Les mer her

Publisert 13. oktober 2017 - 0 kommentarer

Fremgang på sentrale bærekraftsmål er avhengig av kvinner

15 oktober - FNs distriktskvinnedag.

Les mer her

Publisert 6. juli 2017 - 3 kommentarer

Å tilpasse seg klimaendringene blir dyrere for hver dag som går

26. juni skrev New York Times at forskere verden over uroer seg over at CO2 innholdet i atmosfæren fortsetter å øke - selv om verdens utslipp av CO2 har stabilisert seg.

Les mer her

Publisert 31. januar 2017 - 2 kommentarer

Kvinner må mestre klimaendringene – sannsynligvis uten støtte

Så har det blitt bekreftet. 2016 ble det varmeste året som er målt noensinne.

Les mer her