Bodil Maal

Bodil Maal

Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Bodil Maal arbeider i seksjon for miljø- og matsikkerhet. Hun er seniorrådgiver på feltet kvinner og likestilling i landbruk. Hun  er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo og kom til Norad i 1995 etter å ha arbeidet i ulike deler av norsk fiskerinæring i ti år. Bodil har arbeidet og bodd fire år i Bangladesh og fem år i Tanzania, hvor hun arbeidet ved ambassaden i Dar es Salaam. Hun har også gjennomført mange studier, gjennomganger og evalueringer på landsbygda i Bangladesh og i ulike afrikanske land. Hun er opptatt av kjønnspørsmål, fattigdomsproblematikk, distriktsutvikling, jordbruk, fiskeri, styresett og økonomisk utvikling.

Innlegg av Bodil Maal

Publisert 4. september 2018 - 0 kommentarer

Et hav av utfordringer

De jobber med presenning og plastbøtter som utstyr. Om lag halvparten av de som jobber i småskala fiskeindustri – 50 millioner – er kvinner. Til nå har de vært nær usynlige. Nå løftes de fram.

Les mer her

Publisert 10. april 2018 - 0 kommentarer

Betydningen av småskalafisket i sør

Rundt 120 millioner mennesker verden over er direkte avhengig av fiske som levebrød.

Les mer her

Publisert 21. februar 2018 - 0 kommentarer

Kvinnelige entreprenører: Støtt Afrikas egen agenda!

«Vi trenger egne kvinnebanker så vi slipper å gå til kommersielle banker. Vi trenger banker som støtter og hjelper kvinner,» sier hun engasjert. «Mange bankansatte ønsker ikke å gjøre arbeidet som skal til for å støtte oss».

Les mer her

Publisert 11. januar 2018 - 0 kommentarer

Stopp det afrikanske matsvinnet

Nær halvparten av maten som produseres i afrikanske land går tapt på veien fra åker til forbruker.

Les mer her

Publisert 24. november 2017 - 0 kommentarer

Klimasmart og organisk jordbruk i Nepal

International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) arbeider med forebygging og tilpasning til klimaendringer i Hindu-Kush- Himalya (HKH). I de åtte medlemslandene arbeider organisasjonen sammen med et stort antall nasjonale partnere.

Les mer her

Publisert 13. oktober 2017 - 0 kommentarer

Fremgang på sentrale bærekraftsmål er avhengig av kvinner

15 oktober - FNs distriktskvinnedag.

Les mer her

Publisert 6. juli 2017 - 3 kommentarer

Å tilpasse seg klimaendringene blir dyrere for hver dag som går

26. juni skrev New York Times at forskere verden over uroer seg over at CO2 innholdet i atmosfæren fortsetter å øke - selv om verdens utslipp av CO2 har stabilisert seg.

Les mer her

Publisert 31. januar 2017 - 2 kommentarer

Kvinner må mestre klimaendringene – sannsynligvis uten støtte

Så har det blitt bekreftet. 2016 ble det varmeste året som er målt noensinne.

Les mer her

Publisert 30. september 2016 - 0 kommentarer

Ungdomseksplosjonen på landsbygda i Afrika

Fram mot 2030 må omlag 445 millioner afrikanske ungdommer finne seg et levebrød. Det betyr at arbeidsmarkedet årlig må absorbere 20-33 millioner unge mellom 15 og 24 år.

Les mer her

Publisert 14. september 2016 - 0 kommentarer

Den stille sulten

Vi opplever vanligvis sulten gjennom spektakulære katastrofer som ruller over tven. Vi forstår hvorfor mennesker har gitt opp og har et skrikende behov for hjelp. Den daglige «stille sulten» ser vi ikke.

Les mer her