Bjørg Sandkjær

Seniorrådgiver, seksjon for helse

Bjørg er seniorrådgiver i helseseksjonen. Hun har ansvar for oppfølging av Det globale fondet til bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), UNITAID, regionalt arbeid med hiv, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og rettigheter til seksuelle minoriteter i Afrika (samarbeid med Sverige), og arbeid med rettighetsbasering av helsetjenester. Bjørg var ansatt i sekretariatet i vaksinealliansen GAVI i Genève 2007 - 2010, og jobbet med hiv og aids, seksuell og reproduktiv helse, og migrasjon i FNs økonomiske kommisjon for Afrika 2003 - 2007. Tidligere har hun også arbeidet med helse- og sosialtjenester for minoriteter i Norge, og i frivillige organisasjoner. Bjørg er utdannet demograf, og har vært ansatt i Norad siden desember 2010.

Innlegg av Bjørg Sandkjær

Publisert 10. desember 2014 - 0 kommentarer

Overlevelse og verdighet med rettighetsbaserte helsetjenester

Tilgang til helsetjenester øker. Vaksinedekningen nærmer seg 80 prosent i lavinntektsland. Flere får hivmedisiner. Andelen som bor innen rekkevidde av en helsestasjon har også økt, men fortsatt er det mange som ikke får de helsetjenestene de trenger.

Les mer her

Publisert 31. juli 2014 - 0 kommentarer

Kan du være hivsmittet?

På verdensbasis lever anslagsvis 35 millioner mennesker med hivviruset i kroppen. 19 millioner vet det ikke.

Les mer her