Astrid_Tveteraas

Astrid Tveteraas

Seniorrådgiver, seksjon for miljø- og matsikkerhet

Innlegg av Astrid Tveteraas

Publisert 5. mai 2020 - 0 kommentarer

Covid-19: fra helsekrise til sultkrise

Etter flere år med framgang innen global matsikkerhet, har vi de siste årene sett en økning i  antallet mennesker som sulter. Dette forklares hovedsakelig med krig, konflikt og klimaendringer. Hva skjer når covid-19 bidrar til ytterligere utfordringer i disse landene?  Og hva kan gjøres for at konsekvensene ikke skal bli katastrofale?

Les mer her