Anne May Andersen

Anne May Andersen

Rådgiver - Seksjon for Helse

Anne May jobber med global helse i Norad med fagområdene ungdom, hiv/aids og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Hun har tidligere arbeidet i UNAIDS, FNs AIDS-program og Redd Barna. Anne May har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo med spesialisering i internasjonal politikk og menneskerettigheter. Anne May vil blogge om aktuelle tema tilknyttet helse og utvikling.

Innlegg av Anne May Andersen

Publisert 12. august 2014 - 0 kommentarer

Ung og lykkelig? Ungdommers psykiske helse er utsatt verden over

Estimater viser at rundt 20 prosent av verdens ungdom har en psykisk lidelse. Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge jenter i alderen 15-19 år og den tredje vanligste dødsårsaken blant ungdom i alderen 10-19 år. 85 prosent av verdens ungdom bor i lavinntektsland.

Les mer her