Anne Wetlesen

Anne Wetlesen

Seniorrådgiver, seksjon for miljø og matsikkerhet

Anne er seniorrådgiver og jobber med støtten til forskning og høyere utdanning som finansieres over bistandsbudsjettet. Hun jobbet fram til 2011 med utviklingen av kapasitetsutviklingsprogrammet NORHED. Nå jobber hun med forskning som støttes via Norges forskningsråd. Hun er også rådgiver for norske ambassader i deres støtte til akademiske institusjoner i de respektive land. Anne har hovedfag og PhD fra det som i dag heter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), hvor hun også jobbet som førsteamanuensis fram til 2008. Gjennom dette arbeidet deltok hun i flere forskningsprosjekter i utviklingsland. Hun har veiledet flere mastergrader- og doktorgrader med feltarbeid i India og i flere afrikanske land. Anne har vært ansatt i Norad siden 2008.

Innlegg av Anne Wetlesen

Publisert 17. april 2015 - 3 kommentarer

Kunnskapens begrensninger

Norad vil utføre sitt arbeid basert på kunnskap. Blant nasjonal og internasjonal forskning finnes det myriader av kunnskap å hente, og det produseres stadig nytt. For en travel byråkrat er det en utfordring å følge med, sortere og vurdere.

Les mer her

Publisert 14. april 2014 - 1 kommentarer

Norsk støtte til høyere utdanning

Det er mennesker som bygger samfunn, skaper krig og fred og som forvalter klodens naturressurser. Hvis vi skal bidra til at utviklingen går i riktig retning, må vi satse på menneskelige ressurser.

Les mer her