• Landbruk   
  • Publisert 28. februar 2019

Miljøvennlig kakaodyrking

Mange bønder i Afrika er avhengige av kakaoproduksjon. I flere land har kakaoproduksjonen stor betydning for økonomien.

Kakaoplanter
Kakaoplanter. Alle bilder er tatt av: Selom Aku Sika AKANDE

Det største problemet har tradisjonelt vært at jorda raskt tappes for næringsstoffer.  Når næringsstoffer forsvinner fra jorda, reduseres matsikkerheten. Enkelte steder forvandles arealer til ørkenlandskap.

Næringsinnholdet i mye av jorda i Vest-Afrika hvor kakao blir dyrket, er svært utarmet for næringsstoffer. I produksjonen av ett tonn kakao tappes jorda for blant annet 36 kg nitrogen, 68 kg kalium og 11 kg magnesium. Utarmingen av jorda fører til at mange flytter og starter ny kakaoproduksjon i nye skogsområder hvor jorda er rik på næringsstoffer.

Det er lenge siden sist Norge støttet prosjekter hvor jordas produksjonskapasitet ble testet ved bruk av ulike mengder gjødsel og forskjellige metoder for gjødsling. Omfattende studier av feltet er ikke gjort siden 1980-årene. Nå støtter Norge blant annet prosjektet «Cocoasoils» som fokuserer på områder med sviktende produksjon, og hvor bønder lider økonomisk. Norske Yara, men også konkurrenten ICL, deltar og leverer gjødsel til prosjektet.

møte

Vitenskapsmøte for CocoaSoils i Ghana.

Nylig var det diskusjon på et vitenskapsmøte for CocoaSoils i Ghana. Det var enighet om at problemstillingen rundt tap av næringsstoffer fra jord må møtes med klokskap og faglig bredde, og at partnere både fra private, offentlige, nasjonale og internasjonale institusjoner må være med.

De seks viktigste resultatene prosjektet ”Cocoasoils” planlegger for de neste fem årene er:

  1. 30 prosent økt produksjon
  2. 30 prosent økning i inntektene
  3. at 90 000 hushold oppnår produksjons- og inntektsøkning
  4. at det ikke skal være økning i avskoging
  5. ingen påvisning av barnearbeid
  6. ingen endring i karbonlager, vann og biologisk mangfolds-indekser i områdene i Ghana og Elfenbeinkysten hvor det dyrkes kakao

Norad støtter planen og målene og skal delta i finansieringen av prosjektet. Prosjektet har for tiden 18 partnere.

Prosjektet består av fire nasjonale landbruksforskningsinstitusjoner fra Elfenbeinkysten, Kamerun, Nigeria og Ghana. I tillegg deltar et indonesisk forskningsinstitutt.

Forskningsinstitusjonene har deltatt i utformingen av prosjektet og blitt enige om forskningsprotokollene for forsøk som skal bringe kunnskap om blant annet, gjødsling, planting og istandgjøring tilbake til prosjektet i felt.

Kakaoprodusentene Barry Callebout, Nestle, Mars og Mondelez har bidratt både økonomisk og i forskningen. Det er mulig at enda flere fra privat sektor vil delta som partnere.

Kakaoplanter

CocoaSoils i Ghana. Foto: Selom Aku Sika AKANDE

Privat sektor er også sentrale i arbeid med innsamling og analyse av data fra feltforsøk, blant annet for å kunne sette baseline for å kunne måle fremdrift. Disse forsøkene vil være relevante fra dag en. Uten deltakelse fra privat sektor ville det ikke vært realistisk å nå ut til 90 000 bønder.

Viktige er også de internasjonale organisasjonene CGIAR /ICRAF og UNEP/WCMC som bidrar med sine solide kompetanse. Disse institusjonene er viktige i arbeidet med å fastlegge baselinedata for å kunne måle endringene.

Det er fire doktorgradsstudenter som sannsynligvis investerer mest i prosjektet. De skal investere år i sitt liv og jobber på flere plan fra policy til formidling av kunnskap. Prosjektet vil også knytte til seg ti mastergradsstudenter.

Jeg har vært imponert over omfanget av dette prosjektet. Forskningen bringer nye svar, men også nye spørsmål. Deltakelsen og entusiasmen fra alle de involverte i er imponerende. Prosjektet leverer og har lagt et solid fundament for de kommende årene.

Men. Og ja, det er et men her. Vi er i år to og ved utgangen av år tre må de første målene i resultatene bli nådd. De har noen presserende problemer fremover, både når det gjelder feltforsøkene, levering av baseline og deltakelse fra private i Kamerun og Nigeria.

Når det er sagt, har prosjektet gjort store fremskritt. Prosjektet er komplekst og mangesidig, men det er også livet. Det er et godt eksempel på hvorfor vi ikke kan fokusere på ett enkelt output uten å se på hele bildet.

gruppebilde

Deltakere fra vitenskapsmøte for CocoaSoils i Ghana. Foto: Selom Aku Sika AKANDE

 

Skribent

Daniel Van Gilst
Daniel van Gilst Seniorrådgiver ved seksjon for landbruk og skog

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!