• Debatt   
  • Publisert 14. januar 2019

Stopper aktivistene på nett

Internett og sosiale medier har gitt helt nye muligheter til å avdekke maktmisbruk, avsløre politikeres løgner og mobilisere for endring. Det gjør at stadig flere land nå vil stoppe aktivistene på nett.

studenter på facebook
Foto: Ken Opprann

Internett har gitt fantastiske muligheter til å dele informasjon og mobilisere for demokrati. Det har bidratt til åpenhet og innsyn og forflyttet makt. Nå ser vi at stadig flere myndigheter prøver å begrense det politiske rommet på internett. Dette gjøres ved bruk av sensur, ved å stenge tilgangen til internett eller gjøre tilgangen til internett dyrere, og ved å bruke internett til overvåkning og forfølgelse av aktivister. Det bekymrer.

Antall land som bruker stenging av internett som metode for å begrense ytringer er økende. Hele 58 land opererer med restriksjoner på internett, viser en aktuell rapport fra Civicus, en paraplyorganisasjon som overvåker vilkårene for sivilt samfunn. De viser fram en rekke eksempler som er rapportert inn fra deres internasjonale nettverk:

  • Kamerun tok ned nettet i hele tre måneder. Iran og Togo har stengt nettet under demonstrasjoner.
  • I mange land risikerer mennesker som uttaler seg politisk og kritisk på nett å bli angrepet eller arrestert. I Vietnam ble minst 25 internettaktivister arrestert siste år.
  • Onlinemanipulering forekom i minst 18 valg i året som gikk.

Den negative trenden bekreftes også av UNESCO i deres siste rapport om ytringsfrihet og utviklingen innen media. Den viser også at det er en økning i myndigheters forespørsler om å få fjernet innhold fra Google og sosiale medier (s. 40-45).

Det store flertallet av hendelser knyttet til myndighetenes inngrep mot internett foregår i Asia, Midtøsten og Afrika.

 

Falske nyheter og manipulering

Samtidig som nettet overvåkes, kontrolleres og tas ned for å hindre mobilisering eller at informasjon om voldelige reaksjoner mot demonstranter spres, brukes også nettet til å spre falske nyheter. WhatsApp er for eksempel pekt ut som en sentral faktor for seieren til Brasils nye president, Jair Bolsonaro, gjennom organisert spredning av falske nyheter.

 

Avgifter mot aktivisme

I noen land brukes også pris på nettbruk som et virkemiddel for å begrense bruk blant vanlige folk. I Uganda har de vedtatt å innføre skatt på bruk av blant annet Twitter, WhatsApp og Facebook , med begrunnelsen at de vil «hindre spredning av sladder». Zimbabwe prøvde å øke prisene for å dempe bruken. Dette ble møtt med en kraftfull kampanje om at #datamustfall, som til slutt fikk gjennomslag.

Norad jobber med å støtte demokratisk utvikling gjennom frivillige organisasjoner. Vi får foruroligende rapporter gjennom våre nettverk om økende press mot sivilsamfunnsaktører, også på internett. Dette er en alvorlig utvikling og en del av et bilde der vi ser at truslene mot sivilsamfunnet øker.

Skribent

Mina Gerhardsen
Mina Gerhardsen Kommunikasjonsdirektør

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!